Archiv pro štítek: Angličtina Lenky

English for 1st year

Pro děti, co by rády pracovní list, tady jsou:

                 opakování k učebnici: Příloha 1,2

                 kdo raději vybarvuje: Příloha 3

                 základy psaní a čtení: samohlásky se čtou na každém listě stejně ve všech slovech, t.j. „o“, „i“ : Příloha 4,5 

  A na závěr – co takhle umýt si ruce? Wash your hands with this nice English song:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/how-wash-your-hands

Aj pro druháčky

Hello, good morning!

I hope you have had good time with English this week. Here are some more ideas for work. I´m looking forward to your results at mezerova.lenka@gmail.com or 608 197 365.

1) How are you today? Are you happy, sad, sleepy? Look at the various feelings on the page below. Show it to your Mum, Dad, brother, sister and other family members, and ask them: How are you today?

When they choose their feeling, take the picture of your family that you made this week, and write words for feelings by the names. For example: My sister Ela is in a good mood.

If you do not have the picture of your family yet, look at the instructions from last week.

2) Try the worksheet about colors and letters. Which words did you get?

Ahoj, dobré ráno!

Doufám, že se Ti angličtina tento týden dařila. Tady jsou další náměty na práci. Těším se na Vaše výsledky na mezerova.lenka@gmail.com nebo na 608 197 365.

1) Jak se dneska máš? Cítíš se vesele, smutně nebo ospale? Podívej se na různé pocity na té stránce dole. Ukaž to své mamce, taťkovi, bráškovi, sestřičce nebo dalším členům rodiny a zeptej se jich: How are you today?

Když si vyberou, jak se cítí, vezmi si obrázek své rodiny, který sis tento týden udělal, a přidej tam ke jménům slova pro pocity. Například: My sister Ela is in a good mood.

Pokud ještě nemáš obrázek své rodiny, podívej se na návod z minulého týdne.

2) Zkus pracovní list na barvy a písmenka. Která slova Ti vyšla?

2.C Aj

Milí rodiče druháčků, po včerejší první vlasťovce je zde další možnost práce v angličtině. Těším se na výsledky na mezerova.lenka@gmail.com či na telefonáty. 

  • Project: My Ideal House                                                                                    draw and describe your dream house. Have you got a water slide in your bedroom? Is there a helicopter in the garage, or a robot working in thehelicopter in the garage, or a robot working in the kitchen? Include names of the rooms or even furniture. Page 30 can help you./ nakresli a popiš svůj dům snů. Máš v pokojíčku vodní skluzavku? Je v garáži helikoptéra nebo v kuchyni pracuje robot? Nezapomeň názvy pokojů, případně zařízení. Pomůže Ti str. 30.p.32 – match words for family members with the pictures. Draw your family in your notebook and desribe: This is my grandpa
  • Karel. /                str. 32 – spoj slova pro členy rodiny s obrázky. Nakresli do sešitu svou rodinu a popiš se jmény.p.33, bottom: What do pets eat? Draw the pets into correct spaces according to the food they eat. Say: Rabbits eat fruit and vegetables. Dogs eat meat / str. 33 dole: Co jedí mazlíčci? Dokresli zvířátka do správných míst podle toho, co jedí, maso, ovoce a zeleninu, nebo obojí? 
  • Picture Dictionary p. 52-53. Play a game with a friend:/ Zahrej si hru s kamarádem:  Where is a cow? Here! Where is number 11? Here!

GOOD LUCK!

1.C Aj


  • Učebnice Little Bugs 1, str. 32: 

1) Color the shapes, and then the parrot by numbers / Vybarvi obláčky a podle čísel i papouška1 blue, 2 yellow, 3 red, 4 orange, 5 green, 6 purpleSay/říkej: Number one is blue…
2) Tick what you can do, cross what you can´t do. Say: I can run. I can´t fly. / Zaškrtni, co umíš, dej křížek tam, co neumíš. Říkej: Umím běhat. Neumím létat

Project: on a sheet of paper, make three groups of animals. You can cut them out of magazines, or draw them. Copy the titles by each group. Each group should contain at least two animals. Groups are:                                                                  Projekt: na papír či čtvrtku udělej tři skupiny zvířat. Můžeš je vystřihnout z časopisů nebo nakreslit. Opiš nápisy ke každé skupině. V každé skupině budou alespoň dvě zvířátka. Skupiny jsou: (létat, plavat, skákat)

I CAN FLY                I CAN SWIM                 

  I CAN JUMP(parrot, butterfly…)      (dolphin, zebra)             (lion, kangaroo…)
Say: A parrot can fly. A kangaroo can jump.
These songs can help you/mohou Ti pomoci následující písničky:  https://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk , https://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk Na projekty apod. se těší Lenka na mezerova.lenka@gmail.com.😃