LEZENÍ

Hola, hola, hola, lezení nás v pátek 22. dubna volá. Co máte mít, to už víte, hlavně ať nám nezaspíte. Sraz je stejný jako vždycky, nalaďte se optimisticky. Nezapomeňte si svoji práci, školní dny se zvolna ztrácí (týká se pouze 4. a 5.C).

Pro větší zájem se otevírají další kurzy Intuitivního vidění

Pokud byste měli zájem, hlaste se i své děti, prosím, přímo lektorovi Danovi Hanušovi. Zajímavé informace ke kurzům: Intuitivní vidění i Intuitivní vnímání naleznete na facebooku Spolku Montessori Pardubice – můžete zde také shlédnout zajímavá videa přímo od nás.

Kurz intuitivního vidění pro děti – 3.- 6.5. 2016
Kurz intuitivního vidění pro děti – 16. -19.5.2016
Kurz intuitivního vnímání pro dospělé – 4.5 – 5.5.2016
Kurz intuitivniho vnímání pro dospělé – 17.5. – 18.5.2016

 

 

 

Zápis z rady rodičů 5.4.2016

Jednání Rady rodičů při ZŠ Družstevní 305

Datum: 5.4.2016

 Sběrové ráno – 6.4. od 7:00 + sběr starého ošacení pro charitu

 Nové stanovy Spolku rodičů a přátel školy zaslány na Magistrát Pce, souhlas s umístěním spolku

na adrese školy, spolek vznikne od 11/2016

 Z peněz za sběr se platí dětem vstupy

 Lidový běh – účast školy, sobota 16.4., hlásit u p. Kutálkové

 Přijímací zkoušky SŠ pátek 15.4., víceletá gymnázia – pondělí 18.4.

 Testování Kalibro (3.ročník) – proběhlo, testování Scio – 5. ročník probíhá (výstup – spoluúčast

50,- Kč)

 Kontrola KHS – školní jídelna 2x, vše OK

 Seiferos – ukázka dravců – 16.6.

 21.4. – testy do PC tříd (pro budoucí šesťáky), naše děti během dne dle rozpisu, cizí od 14:00

 Zápis do 1.tříd – 133 žáků, poprvé v historii nepřijetí, tři klasické třídy (cca 88 žáků), jedna

Montessori (cca 15 žáků)

 Loučení se školním rokem – úterý 28.6. od 16:00

 Na škole probíhá sběr baterií (tužkové a ploché baterie, akumulátory z malých elektrospotřebičů,

ne autobaterie)

 Plánované opravy ve škole

– Softsmart povrch na hřišti školní družiny

– Oprava letní školy

– Nový plot kolem areálu

– Přeložení zámkové dlažby na nádvoří

 Svačiny – spokojenost

 Focení tříd 19.5. a 10.6.

 Den Země – 22.4., individuální program tříd

 Inkluze – od 1.9.2016

 Příměstský tábor – 1.7., 4.7., 7.-8.7., cena 700,- Kč

Páteční lezení

Milí příznivci a nadšenci lezení,

tento pátek, tj. 8. dubna 2016, se opět sejdeme v 7.45 u bočního vchodu Sokolovny. Sbalte si prosím tepláky, tričko, kecky, lahev s vodou a svačinu. Konec roku již klepe na dveře, proto si přibalte i rozdělanou práci. Vzkaz se týká 4. a 5.C, zbytek jede na plavání. Korunky na lezení vybíráme do čtvrtka 10.00, kdo na to zapomene, tak neleze (stejně jako všichni, kteří mají potíže se svými školními povinnostmi či chováním).

Nepříjemná záležitost

Vážení rodiče,

bohužel tento školní rok se nám ztrácejí pomůcky. Jedná se především o drobné věci jako jsou: skleněné kamínky, zlaté perly, umělohmotné peníze, 1 skutečné Euro z češtinářské komody, další různé předměty z téže komody, atd. Tyto věci se zdají být jako obyčejné hračky, ale pomůcka bez nich ztrácí smysl. Velmi Vás prosíme o projítí dětských kapes, pokojíčků, aktovek, atd. Prosíme, zda byste si mohli o tom s dětmi smysluplně promluvit. Také jsme si všimly, že se děti k pomůckám, ale i samy k sobě chovají se stále menší úctou. S tím souvisí i zdravení, děkování a celkově slušné chování, což je v současné době největší devíza člověka. Ve škole s dětmi o těchto věcech stále mluvíme, ale nutně potřebujeme pomoc i od Vás rodičů. Mockrát děkujeme a pokud by se Vám povedlo někde sehnat plastové, plastické české mince, budeme moc rády.