Archiv autora: Lucie Mrázková

Lezecká stěna pro první trojročí

V pátek 6.10. jdeme lézt. Sraz v 7:45 před Sokolovnou vedle Ideonu (vchod zezadu). S sebou svačina, pití, nabitá pardubická karta nebo 2 jízdenky, věci na převlečení do tělocvičny, boty do tělocvičny nejsou potřeba. S dětmi z ranní družiny odcházíme na autobus v 7.15 od hlavní brány školy.

Tmelení rodičů – Lucky třída

Vážení rodiče, vzhledem k plánované schůzi 18.9., nabízím pro zájemce sejít se v 16.30 u nás ve třídě. Můžeme si vzájemně předat první dojmy z počátku školního roku. Hledat řešení případných obtíží, těšit se z prvních pokroků dětí. Těší se Lucka Mrázková.

 

Akce „Letiště“

Vážení rodiče,

v pátek 2.6. se vybrané děti ze všech tříd zúčastní vojenské přehlídky na letišti. Sraz pro tyto děti je nejpozději 7.45 u šaten. Návrat společně 12.30 ke škole. Děti 1.C a 2.C se tedy vrátí později než končí podle rozvrhu.

S sebou: batůžek se svačinou, pití, pláštěnka. Jízdné platíme z TF.

Přiměřeně sluníčka objednáno:-).

Absence Lucky Mrázkové

Lucka bude ze zdravotních důvodů asi 2 týdny chybět. Ve třídě zaskakuje její muž Miloš. Kroužek keramiky 13.12. proběhne s paní učitelkou Magdou Schejbalovou. V případě nutnosti se můžete obracet na Danu Řehounkovou.