Archiv autora: Radka Červinková

1.C Aj


  • Učebnice Little Bugs 1, str. 32: 

1) Color the shapes, and then the parrot by numbers / Vybarvi obláčky a podle čísel i papouška1 blue, 2 yellow, 3 red, 4 orange, 5 green, 6 purpleSay/říkej: Number one is blue…
2) Tick what you can do, cross what you can´t do. Say: I can run. I can´t fly. / Zaškrtni, co umíš, dej křížek tam, co neumíš. Říkej: Umím běhat. Neumím létat

Project: on a sheet of paper, make three groups of animals. You can cut them out of magazines, or draw them. Copy the titles by each group. Each group should contain at least two animals. Groups are:                                                                  Projekt: na papír či čtvrtku udělej tři skupiny zvířat. Můžeš je vystřihnout z časopisů nebo nakreslit. Opiš nápisy ke každé skupině. V každé skupině budou alespoň dvě zvířátka. Skupiny jsou: (létat, plavat, skákat)

I CAN FLY                I CAN SWIM                 

  I CAN JUMP(parrot, butterfly…)      (dolphin, zebra)             (lion, kangaroo…)
Say: A parrot can fly. A kangaroo can jump.
These songs can help you/mohou Ti pomoci následující písničky:  https://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk , https://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk Na projekty apod. se těší Lenka na mezerova.lenka@gmail.com.😃

1.C od Rádi

Moc zdravím rodiče i své prvňáčky. Děti si se Šárkou v úterý řekly na čem budou doma pracovat, ale aby nevznikly dohady, raději píšu:

Dostaly 2 M karty. Nové přiložíme v pondělí. Další příklady na sčítání a odčítání, např. do 20 s přechodem přes desítku; typu 9+4; 15-6 mohou děti trénovat do matem. sešitu. Moc prosím rodiče o případné předepsání. Můžete přidat i porovnávání; čísel typu 14_41; 23_32.

Jak Vám, děti, Šárinka říkala, je nejlepší čas ke čtení! Těším se, že dočtete ,,Učíme se číst II.“, popřípadě nějakou novou knihu, kterou nám pak na třídním veletrhu knih představíte.

Psaní je náročné, ale jak bylo v úterý řečeno, po procvičení písmene na tabulku či linkovaný papír, pište sami dál do písanek.

A na závěr! Určitě Vás, rodiče, děti těší svým umem a hrou na flétnu !😉 A pokud ne, bude třeba dotrénovat. Píseň O šípkových růžích má v II.pol. písně náročné tóny, spolu jsme je ještě nedělali, ale 2,5 řádku mohou trénovat a to třeba i s písní z youtube.

Moc děkuji za všechnu podporu a pomoc rodiče. Kdybyste něco potřebovali, volejte či pište. Další info v pondělí. Radka

2.C od Rádi

Moc zdravím rodiče i své druháčky. Prosím o větší procvičování v PS. Ruším domluvený počet stran na týden. Limit stran je tímto neomezený, to abychom měli po návratu do školy více času na pomůcky. Opakujte násobilku i dělilku. Psaní y, i. Prosím rodiče o případnou pomoc. Děkuji. Také vyhlašuji čtecí období. Těším se na Vaše nově přečtené knihy. Klidně volejte, jak se Vám vede. Další info v pondělí. Děkuji.