Archiv pro rubriku: Třída Lucky

Vlastivěda pro děti ze třídy Katky

Milé děti, na začátku týdne si vždycky povídáme o historii naší země.

Pro čtvrťáky byly původně na pondělí naplánované opakovací otázky. Myslím, že plány měnit nemusíme. Prosím zopakujte si z učebnice strany 25-32, o všem jsme si již povídali a následně odpovězte na otázky, které máte zapsané už ze školy. Pro jistotu je ještě posílám. Až budete mít odpovězeno, pošlete mi práci na e-mail (nejpozději do pátku). Můžete se také podívat na několik dílů seriálu Dějiny udatného národa českého na youtube.

Páťáci, Vy si prosím pročtěte strany 30- 33. O něčem jsme si už povídali, o něčem ještě ne. Potom bude také potřeba odpovědět na otázky, které jsme měli spolu naplánované na 23.3. Ten den budeme ještě asi doma, proto otázky zasílám a vypracované mi je do 23.3. prosím pošlete. Můžete se také podívat na několik dílů seriálu Dějiny udatného národa českého na youtube.

Ať Vás historie naší země baví! Katka

Vv a pč pro všechny

Milí žáci Monte, domácí prostředí je možná více podnětné pro malování či tvoření než školní. A protože máme právě krásný čas předjaří, mohli bychom pomoci jaru s barevnou výzdobou. Určitě Vás něco napadne nebo přikládáme pár tipů.

Žlutá třída Rádi : bude prima, když Vás při tvoření rodiče vyfotí a pošlou mně foto na email, Viber nebo WhatsApp.😊Radka

https://pin.it/6XzFvS2

2.C Aj

Milí rodiče druháčků, po včerejší první vlasťovce je zde další možnost práce v angličtině. Těším se na výsledky na mezerova.lenka@gmail.com či na telefonáty. 

  • Project: My Ideal House                                                                                    draw and describe your dream house. Have you got a water slide in your bedroom? Is there a helicopter in the garage, or a robot working in thehelicopter in the garage, or a robot working in the kitchen? Include names of the rooms or even furniture. Page 30 can help you./ nakresli a popiš svůj dům snů. Máš v pokojíčku vodní skluzavku? Je v garáži helikoptéra nebo v kuchyni pracuje robot? Nezapomeň názvy pokojů, případně zařízení. Pomůže Ti str. 30.p.32 – match words for family members with the pictures. Draw your family in your notebook and desribe: This is my grandpa
  • Karel. /                str. 32 – spoj slova pro členy rodiny s obrázky. Nakresli do sešitu svou rodinu a popiš se jmény.p.33, bottom: What do pets eat? Draw the pets into correct spaces according to the food they eat. Say: Rabbits eat fruit and vegetables. Dogs eat meat / str. 33 dole: Co jedí mazlíčci? Dokresli zvířátka do správných míst podle toho, co jedí, maso, ovoce a zeleninu, nebo obojí? 
  • Picture Dictionary p. 52-53. Play a game with a friend:/ Zahrej si hru s kamarádem:  Where is a cow? Here! Where is number 11? Here!

GOOD LUCK!

1.C Aj

  • Učebnice Little Bugs 1, str. 32: 

1) Color the shapes, and then the parrot by numbers / Vybarvi obláčky a podle čísel i papouška1 blue, 2 yellow, 3 red, 4 orange, 5 green, 6 purpleSay/říkej: Number one is blue…
2) Tick what you can do, cross what you can´t do. Say: I can run. I can´t fly. / Zaškrtni, co umíš, dej křížek tam, co neumíš. Říkej: Umím běhat. Neumím létat

Project: on a sheet of paper, make three groups of animals. You can cut them out of magazines, or draw them. Copy the titles by each group. Each group should contain at least two animals. Groups are:                                                                  Projekt: na papír či čtvrtku udělej tři skupiny zvířat. Můžeš je vystřihnout z časopisů nebo nakreslit. Opiš nápisy ke každé skupině. V každé skupině budou alespoň dvě zvířátka. Skupiny jsou: (létat, plavat, skákat)

I CAN FLY                I CAN SWIM                 

  I CAN JUMP(parrot, butterfly…)      (dolphin, zebra)             (lion, kangaroo…)
Say: A parrot can fly. A kangaroo can jump.
These songs can help you/mohou Ti pomoci následující písničky:  https://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk , https://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk Na projekty apod. se těší Lenka na mezerova.lenka@gmail.com.😃

Hurá do práce!

Milí rodičové a děti! Využijme času a podmínek, které v tuto chvíli máme. Narychlo jsme si v úterý řekli, co dělat a něco rozdali. Tak jenom pro pořádek:

1.C

ke čtení jsou pracovní sešity, popřípadě vlastní knihy, listy na čtení s porozuměním byly rozdány, další budou ke stažení na tomto webu

psaní jedeme v písankách

k počítání bylo rozdáno několik M karet, další budou následovat zde

venku se dají pozorovat, zapisovat a zakreslovat změny přicházejícího jara

tvoření se meze nekladou!

pokud máte doma flétnu a noty, domácí atmosféru jistě zpříjemní pískání nové písně:-)

2.C

Čj pracovní sešity jsou v tuto chvíli to jediné, co máme, pokud se povede si pomůcku vytvořit doma, těšíme se na ni, až se potkáme

číst se hodí knihy a zapisovat do čtenářského deníku, pro zájemce jsou přiloženy texty ke čtení s porozuměním, další budou následovat

M počítání v pracovním sešitě, násobkové řady nahoru a dolů se dají trénovat doma i venku

venku se dají pozorovat, zapisovat a zakreslovat změny přicházejícího jara

tvoření se meze nekladou!

pokud máte doma flétnu a noty, domácí atmosféru jistě zpříjemní pískání nové písně:-)

začali jsme tvořit knížečky o zvířatech, je možné z vlastních zdrojů na tom pokračovat

3.C

Čj pracovní sešity jsou v tuto chvíli to jediné, co máme, pokud se povede si pomůcku vytvořit doma, těšíme se na ni, až se potkáme

číst se hodí knihy a zapisovat do čtenářského deníku, Už známe, jak se píše dopis, moc ráda si přečtu, jak děti trávíte domácí školu, doporučuji psát na papír a přinést pak do školy nebo naskenované poslat na moji mailovou adresu.

M počítání v pracovním sešitě, pracovní listy přibudou později

venku se dají pozorovat, zapisovat a zakreslovat změny přicházejícího jara

tvoření se meze nekladou!

pokud máte doma flétnu a noty, domácí atmosféru jistě zpříjemní pískání nové písně:-)

začali jsme tvořit projekty na různá témata, nyní je příležitost na nich pokračovat

Přeji nám všem, ať nečekanou situaci zvládneme, co nejlépe. Nabízím možnost konzultace přes sítě. Ideální bude se ozvat telefonicky nebo mailem a domluvíme se konkrétně. Pokud objevíte výborný zdroj k samostudiu, prosím dejte mi vědět, zveřejním ho všem. Všem mává Lucka Mrázková.

Pro všechny nadšence angličtiny!!!

Posílám odkazy, kdo byste si chtěl procvičit poslech:o)

klasika od Beatrix Potter: https://www.youtube.com/watch?v=NGU4TZFrAuQ

Maya: https://www.youtube.com/watch?v=tYelZfh3tIc

Smurfs: https://www.youtube.com/watch?v=u8bI1cqcUjk

Fairy-Tale: https://www.youtube.com/watch?v=fwKxGj2UUnU

Little Bears: https://www.youtube.com/watch?v=1bAux_FVcu0

Paddington: https://www.youtube.com/watch?v=E7O64nrIkYI

How to make marmelade: https://www.youtube.com/watch?v=i5EHEZUAFVc