Archiv pro rubriku: Třída Veroniky

Kontroly Matematiky 6. ročník

Poděkování

Milí rodiče, děkuji Vám, že jste každý z Vás pustili své dítě (v jednom případě děti) na adaptační třídenní soustředění šesté třídy. Předcházely mu změny a občas nepřehledná situace kolem současné pandemie. Ne jednou mi proběhla hlavou myšlenka, že pokud se setkáme všichni, bude se jednat o zázrak. A zázrak se opravdu stal. Setkali jsme se všichni. Pokud Vám přijely děti unavené, bylo to proto, že jsme tvrdě pracovali. Prošli jsme četnými aktivitami, které nám poodhalily, jaká máme nadání. Zažili jsme si, v čem jsme při týmové práci dobří a co může podpořit spolupráci a tím i radost ze společné činnosti. Strávili jsme spolu mnoho času při reflexích a diskuzích. Každou chvíli jsem žasl nad tím, jak mohou být děti tak sebereflexívní a uvědomělé. Během závěrečného vyhodnocení prožitého pobytu mnohokrát zaznělo, že by dotyčný rád zůstal déle (zazněly i násobky týdnů), což pro nás byla odměna a také potvrzení, že jsme čas společně strávený využili dobře. Přeji nám do budoucího času, ať se v hojné míře rozroste, co jsme spolu zaseli – začali. Hezký čas Macek Víťa

Seznamovací výlet 6.D

Vážení rodiče, 2.9. 2020 vyjíždíme s dětmi 6.D na seznamovací výlet (vše bude ještě upřesněno). Prosíme o zaplacení 1 400 Kč, na účet školy:
číslo účtu: 9700427524/0600 do 30.8.2020, variabilní symboly dětí viz níže. Děkujeme. Tým Montessori (variabilní symboly si prosím zapište, budou platit i na ostatní platby, z této stránky budou odstraněny 30.8.2020)