Práce na pondělí 18.5. třída Katky

Milé děti, v pondělí se koukněte se na to, jak se rozdělují čtyřúhelníky. Vše si poslechněte a pečlivě zapište. Je to pro všechny, i pro ty, co už to kdysi dělaly. Svoje zápisky mi vyfoťte a pošlete během pondělka.
https://www.youtube.com/watch?v=0BGkAt278nE
https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc
https://www.youtube.com/watch?v=boSfy9uizWM

Potom se podívejte na výpočet obsahu a obvodu. Pro všechny to bude opakování, takže tady stačí si videa jen poslechnout. Opakování je ale nutné, protože v úterý budeme navazovat další prací.
https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA&t=2s

Dva příklady za DÚ – ty vypočítejte a pošlete mi je během pondělí.

  1. Zahrada má délku 15 m a šířku 20 m. Vypočítejte obsah a obvod této zahrady.
  2. Stolek má tvar čtverce o rozměrech 50 cm. Vypočítejte obsah a obvod tohoto stolku.

Páťáci mají navazují práci v matematice 2 od strany 41. Ať se daří. Katka

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

posíláme informace k nástupu dětí z 1. stupně od 25. 5. 2020

  1. Své děti jste již nahlásili, změny můžete posílat svým třídním učitelům do 15. 5. 2020.
  2. Výuka bude probíhat od 8.00 – 11.45.
  3. Ranní družina nebude otevřena.
  4. Pro žáky, kteří budou od 25. 5. ve škole, nabízíme stravování formou balíčků se studeným obědem. Žáci nebudou obědvat v jídelně, to není z hygienických důvodů, které bychom museli dodržet, možné, ale poobědvají ve třídách. Zájemci o obědy hlaste se do 15. 5. třídním učitelům.
  5.  Obědy budou bez polévky a bez pití.
  6. Odhlašování objednaných obědů bude možné jen den předem do 10.00.
  7. Do 15. 5. také nahlaste příslušným třídním učitelům, zda budete mít zájem o odpolední zájmovou činnost (něco jako družina), ta bude každý všední den do 16.00. Do této činnosti budou zařazováni pouze žáci 1. – 3. ročníků a to i ti, kteří nenavštěvují v běžném roce školní družinu.
  8. V Pardubicích, 11. 5. 2020                                                           Mgr. Jana Lokvencová, ředitelka školy