Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

posíláme informace k nástupu dětí z 1. stupně od 25. 5. 2020

  1. Své děti jste již nahlásili, změny můžete posílat svým třídním učitelům do 15. 5. 2020.
  2. Výuka bude probíhat od 8.00 – 11.45.
  3. Ranní družina nebude otevřena.
  4. Pro žáky, kteří budou od 25. 5. ve škole, nabízíme stravování formou balíčků se studeným obědem. Žáci nebudou obědvat v jídelně, to není z hygienických důvodů, které bychom museli dodržet, možné, ale poobědvají ve třídách. Zájemci o obědy hlaste se do 15. 5. třídním učitelům.
  5.  Obědy budou bez polévky a bez pití.
  6. Odhlašování objednaných obědů bude možné jen den předem do 10.00.
  7. Do 15. 5. také nahlaste příslušným třídním učitelům, zda budete mít zájem o odpolední zájmovou činnost (něco jako družina), ta bude každý všední den do 16.00. Do této činnosti budou zařazováni pouze žáci 1. – 3. ročníků a to i ti, kteří nenavštěvují v běžném roce školní družinu.
  8. V Pardubicích, 11. 5. 2020                                                           Mgr. Jana Lokvencová, ředitelka školy

Google Meet – třída Katky

Zjišťovala jsem, proč se nám na Skypu stále někdo odhlašuje a vypadává. Zdálo se dokonce, že někdo někoho odpojuje schválně. Z různých diskuzí, které jsem našla na internetu vyplynulo, že pokud je na Skypu tři a více uživatelů, může docházet k nahodilému odpojování některých uživatelů a někteří můžou být odpojování častěji než jiní. Přitom se objevuje hláška, že uživatel byl odpojen jiným uživatelem, ale nemusí být pravdivá, opravdu se uvádí, že odpojování nastává nahodile. Samozřejmě ale může i někdo někoho odpojit. Nenašla jsem žádnou funkci, jak tomu zabránit. Z toho důvodu od úterý 5.5. zkusíme Google Meet. Čtvrťáci Google Meet používají na AJ, přihlášení by bylo ze stejných e-mailových adres, adresy mám. Páťáky prosím, aby mi během pondělí poslali svoje e-mailové adresy, přes které by se na Google Meet přihlašovali. Všem na tyto adresy bude chodit pozvánka. Snad nám to zde bude lépe fungovat. Děkuji. Katka

Pro děti ze třídy Katky

Milé děti, je čas zaměřit se na geometrii. Bude potřeba projít následující videa a z každého videa udělat výpisek nebo narýsovat to, co se v něm prezentuje. Poté mi narýsovaný zápis pošlete. Vše je z Matýskovy matematiky.

První videa se týkají úhlů:
https://www.youtube.com/watch?v=rBUNCcSQhIE
https://www.youtube.com/watch?v=Mf0XQevnU2M
https://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8
https://www.youtube.com/watch?v=v_G7n9mvan4
https://www.youtube.com/watch?v=D2Gfk1Ojx-U

Další videa se týkají trojúhelníků:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSrsN2scpUs
https://www.youtube.com/watch?v=v2Zo9Qwm2nc
https://www.youtube.com/watch?v=M2k-bomd7VA
https://www.youtube.com/watch?v=OHM6BIMryVQ
https://www.youtube.com/watch?v=B4LCFiTAlmA
https://www.youtube.com/watch?v=RinS8qV3wx8
https://www.youtube.com/watch?v=I5cKsY8JDZA
https://www.youtube.com/watch?v=L672lLMibm8

A tady kruh a kružnice:
https://www.youtube.com/watch?v=kT2gHzmzmBY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=xVUFd6lcBQM
https://www.youtube.com/watch?v=N6qaBXFBVO0
https://www.youtube.com/watch?v=T2CrlG4jWks
https://www.youtube.com/watch?v=KAI_WZaLAiw
https://www.youtube.com/watch?v=vLldGJ5T_fY

Nezapomeňte si ořezat rýsovací tužku :o) Ahoj