Archiv autora: Marcela Žáková

Lezení pátek 19.2.2016

V pátek 19.2. 2016 jdeme opět na lezeckou stěnu. Sraz v 7.45 Na Olšinkách (u bočního vchodu Sokolovny) nebo odchod v 7.10 ze šaten školy a poté cesta trolejbusem.  3.C, 4.C a 5.C, vyjde ze školy (první hodinu se učí).

Prosíme, aby děti měly funkční pardubickou kartu nebo platnou jízdenku. Peníze (70,-Kč) je potřeba přinést nejpozději do středy 17.2.2016. S sebou pití, svačinu, tričko, tepláky a sportovní obuv.

Vyúčtování školy zimního zotavovacího pobytu

Podrobné vyúčtování a výši částky, která byla dětem připsána do TF najdete zde. Částky, které převýšily 1000Kč, byly zaslány z kanceláře školy na Váš účet. Průměrně se z lyžařského výcviku vrátilo 317Kč, které jsem dětem připsala do TF. Zkontrolujte v dokumentech pro registrované: Vysvětlení 14.2.2016 nebo zde.

Křest CD a Muzikál Malý princ

Vážení rodiče, prarodiče, děti a všichni příznivci Montessori,

srdečně Vás zveme ve čtvrtek 10.3.2016 v 17:00 do Divadla 29 na Křest našeho CD spojený s muzikálem dětí Malý princ.

Zároveň bychom měli vystoupit s miniminišotem (cca 3min) v přímém přenosu České televize v sobotu 16.4.2016 ve 20:00 v celovečerním pořadu Nadace Kuře. 🙂

Nový kroužek v rámci Montessori

Vážení rodiče a děti,

rádi bychom Vás pozvali na nově vzniklý kroužek Deskové hry, který  by se mohl (bude-li zájem) konat v pondělí do 14:00-16:00. Pokud by měli zájem páťáci, kteří v tomto termínu mají výuku, je nutné se předem domluvit s Marcelou. Kroužek povede pan David Stodola, který s tímto typem kroužku má dlouholetou zkušenost.

Závazné přihlášení prosím zasílejte na adresu zakova.marcela@gmail.com do 29.2.2016, abychom mohli od března začít. 🙂

Platba Aj 1.C

Vážení rodiče,
rádi bychom připomněli, že platba 2750,- Kč za 2. pololetí Aj pro 1.C
je splatná  do 29.2.2016. Číslo účtu OSMP je  239588862/0300.
Těm, kteří již celý rok uhradili, děkujeme. Tým Montessori

Intuitivní vidění – 17.2.2016 od 17:00 v našich třídách

Vážení rodiče,

pokud máte zájem se dozvědět něco o intuitivním vidění, protože skeptiků i optimistů je na YouTube mhoho, jste srdečně zváni na besedu s lektory. Připravte si otázky. 🙂

Jejich pozvánku si můžete přečíst:

Vážení rodiče,
        dovolujeme si vám oznámit a zároveň pozvat na Přednášku ke kurzu intuitivního vidění pro děti od 6 do 12 let věku dne 17.února v 17 hodin v prostorách školy. Druhá polovina Přednášky se bude týkat  Kurzu intuitivního vnímání pro děti od 13 let a pro dospělé metodou INTUITION.vision. Tyto Kurzy již s úspěchem absolvovaly některé děti naší školy i jejich rodiče. Na kurzu pro děti se děti naučí nabírat informace z okolí bez použití zraku. Schopnost nabírat informace za pomoci Centra intuitivního vnímání v mozku (epifýzy) je vrozena všem lidem bez rozdílu a u dětí se dá aktivovat během několika minut. Děti při trénování tohoto centra získají do budoucna lepší schopnost se rozhodovat a zároveň to posílí jejich sebedůvěru.
          Přijďte za námi na Přednášku získat více informaci o tomto fenoménu, který může dětem i dospělým naučit se lépe rozhodovat pomocí vnitřního pocitu, co je správně.
          Po přednášce bychom rádi, dle vašeho zájmu uspořádali tyto kurzy v naší škole.
Paní ředitelko, již máme dvě děti na kurz pro děti a jak říkal pak Korecký i tři zájemce z řad dospělých. takže pro uskutečnění kurzu jsou potřeba ještě tři děti a miniimálně tři a maximálně 5 dospělých.
Kurz pro děti trvá 4 dny, 2,5 hodiny denně nejlépe po vyučování v odpoledních hodinách a pro dospělé jsou to dva dny po třech hodinách nejlépe o víkendu odpoledne, kurz pro dospělé nemusíme dělat ve škole ale v prostorách university v Pardubicích, které máme k dispozici.
Kurz pro děti stojí dle licence 3.500,- za dítě, pro žáky Montessori by byla sleva na 3.000,- a z toho připadne škole odměna 20% tedy 600,-Kč, takže za jeden kurz pro pět dětí získá škola do pokladny 3.000,-Kč pochopitelně když bude zájem, tak můžeme udělat kurzů více. Kurz intuitivního vnímání metodou INTUITION.vision stojí 2.990,- a pro rodiče a přátele Montessori školy je cena 2.000,-
Více informací:
Kurzy intuitivního vidění Marka Komissarova                  :       www.newsense.cz
Kurzy intuitivního vnímání metodou INTUITION.vision   :       www.intuition.vision
Děkujeme
Jitka Hladíková a Daniel Hanuš
             lektoři kurzů
Přílohy si můžete stáhnout zde, a zde.

Dřívější konec výuky

Omezený rozvrh v době zápisů do prvních tříd.

Dne 10. a 11.2.2016 budou děti z první, druhé, třetí a čtvrté třídy končit 11:45, výjma prvňáků a druháků, kteří mají Aj. Aj v první a druhé třídě probíhá dle rozvrhu.

5.C se učí podle rozvrhu, jen ve čtvrtek jim odpadá TV.

Zpráva od Lenky z angličtiny

Angličtina 1.C
My body: nose, mouth, eyes, ears, fingers, toes
Touch your nose …
The first one to touch your ears… Me!
Are you ready?
Do you want the chocolate cake? :Yes, please. / No, thank you.
Numbers 5-10
Winter sports: skiing, ice-skating, snowboarding, sledging, playing ice hockey