Archiv pro rubriku: Třída Kačky

Google Meet – třída Katky

Zjišťovala jsem, proč se nám na Skypu stále někdo odhlašuje a vypadává. Zdálo se dokonce, že někdo někoho odpojuje schválně. Z různých diskuzí, které jsem našla na internetu vyplynulo, že pokud je na Skypu tři a více uživatelů, může docházet k nahodilému odpojování některých uživatelů a někteří můžou být odpojování častěji než jiní. Přitom se objevuje hláška, že uživatel byl odpojen jiným uživatelem, ale nemusí být pravdivá, opravdu se uvádí, že odpojování nastává nahodile. Samozřejmě ale může i někdo někoho odpojit. Nenašla jsem žádnou funkci, jak tomu zabránit. Z toho důvodu od úterý 5.5. zkusíme Google Meet. Čtvrťáci Google Meet používají na AJ, přihlášení by bylo ze stejných e-mailových adres, adresy mám. Páťáky prosím, aby mi během pondělí poslali svoje e-mailové adresy, přes které by se na Google Meet přihlašovali. Všem na tyto adresy bude chodit pozvánka. Snad nám to zde bude lépe fungovat. Děkuji. Katka

Pro děti ze třídy Katky

Milé děti, je čas zaměřit se na geometrii. Bude potřeba projít následující videa a z každého videa udělat výpisek nebo narýsovat to, co se v něm prezentuje. Poté mi narýsovaný zápis pošlete. Vše je z Matýskovy matematiky.

První videa se týkají úhlů:
https://www.youtube.com/watch?v=rBUNCcSQhIE
https://www.youtube.com/watch?v=Mf0XQevnU2M
https://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8
https://www.youtube.com/watch?v=v_G7n9mvan4
https://www.youtube.com/watch?v=D2Gfk1Ojx-U

Další videa se týkají trojúhelníků:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSrsN2scpUs
https://www.youtube.com/watch?v=v2Zo9Qwm2nc
https://www.youtube.com/watch?v=M2k-bomd7VA
https://www.youtube.com/watch?v=OHM6BIMryVQ
https://www.youtube.com/watch?v=B4LCFiTAlmA
https://www.youtube.com/watch?v=RinS8qV3wx8
https://www.youtube.com/watch?v=I5cKsY8JDZA
https://www.youtube.com/watch?v=L672lLMibm8

A tady kruh a kružnice:
https://www.youtube.com/watch?v=kT2gHzmzmBY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=xVUFd6lcBQM
https://www.youtube.com/watch?v=N6qaBXFBVO0
https://www.youtube.com/watch?v=T2CrlG4jWks
https://www.youtube.com/watch?v=KAI_WZaLAiw
https://www.youtube.com/watch?v=vLldGJ5T_fY

Nezapomeňte si ořezat rýsovací tužku :o) Ahoj

Pro děti ze třídy Katky

Milé děti, pro tento týden posílám dvě hudební díla k poslechu. Prosím poslechněte si tato díla několikrát, ať je dokážete bezpečně rozeznat. První skladba se jmenuje Malá noční hudba od rakouského hudebního skladatele W. A. Mozarta. Druhá skladba se jmenuje Pro Elišku od německého hudebního skladatele Beethovena.

https://www.youtube.com/watch?v=8VjWXFZJchk

https://www.youtube.com/watch?v=-YcwR89cfao

Také zasílám slíbené otázky z vlastivědy.

Pokračujte dál na krajích a na tématech, jak jsme domluveni.

Krásné jarní dny přeje Katka.

Škola od 25. 5.

Milí rodičové, od 25.5. máte možnost buď posílat své děti do školy, nebo si je dál nechat na samostudiu doma. My jsme připravené učit v našich třídách. Bezpečnostní pomůcky škola zajistí. Družina bude fungovat tak, že třídní skupinky budou pokračovat ve stejném složení i odpoledne, aby se děti nemíchaly. O jídelně se zatím jedná. Jak bylo již dříve zmíněno, potřebujeme do 25. dubna vědět, zda Vaše děti do školy nastoupí nebo nenastoupí. Děkujeme za informaci. Katka, Lucka, Monika

IVT pro celou 5.C

Pracovní sešit str. 21/cvičení 5 (rostliny). Stránky jsou jen orientační, mohou se lišit (máme jiné vydání PS). Dle zadání napište, upravte a zašlete na školní email učitele do pátku 24.4.2020.

Některé děti ještě neposlaly minulou práci. Je nutné ji paní učitelce poslat.