Archiv autora: Marcela Žáková

Logická olympiáda pro 1. a 2. třídu

Test základního kola Logické olympiády pro kategorii A1: prvňáci a  A2:druháci je možno řešit od 22. 10. 6:00 do 28. 10. 2022 včetně. Prosíme, ať si všichni Vaši zaregistrovaní žáci test vyplní. Již není možná dodatečná registrace žádného žáka. Každý, koho vidíte v profilu může soutěžit, u dětí mladších 15 let pouze, pokud jeho rodiče souhlasili s použitím dat dítěte do soutěže!
Do soutěže děti vstoupí na stránce „Vstup do soutěže“ zadáním emailu a hesla, které obdržely po registraci. Pokud přístupové heslo nemají, vyžádejte si nové heslo zde
http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/?zapomenute_heslo=1
I v průběhu základních kol lze údaje žáků včetně emailů samozřejmě opravit a heslo získat, stejně tak je možné dopotvrdit souhlasy rodičů, stačí, aby se nám ozvali. Na stránce soutěže www.logickaolympiada.cz najdete i telefonní číslo – 277 000 289. Rádi pomůžeme s jakýmkoliv problémem.

K samotnému testu se dostanou po přihlášení kliknutím na odkaz „Vypracovat test“. Testy základního kola spustíte na všech zařízeních, je potřeba přístup do internetu na minimální rychlosti 128kb/s a display nebo monitor s minimálním rozlišením 1024×768.  Na vyřešení soutěžních úkolů děti mají 20 minut. Po spuštění on-line testu jej nelze přerušit!!

Pak už se můžou začít řešit soutěžní úkoly. Správná odpověď se vybírá myší a po kliknutí se orámuje modře. Na další otázku se přesunete tlačítkem „Další“. Pokud se chcete vrátit k předchozí otázce, stiskněte „Předchozí“. Tlačítko „Ukončit test“ se zobrazí až u poslední otázky a použijete ho, až když máte opravdu všechny otázky hotové. Po uplynutí času se test ukončí automaticky a výsledky budou samozřejmě uloženy.

Výsledky kategorie A1 a A2  se dozví soutěžící i učitelé ve svém uživatelském profilu po ukončení a vyhodnocení základního kola v pondělí 31. 10. 2022.

Přejeme Vašim žákům mnoho úspěchů v soutěži


S pozdravem

tým Logické olympiády
info@logickaolympiada.cz
277 000 289

Setkání zástupců školské rady s rodiči – 2. pokus

Vážení rodiče,

Vzhledem k velmi nízkému zájmu o setkání zástupců školské rady s rodiči, které bylo plánováno na 20. 10. 2022, jsme se po společném uvážení rozhodly, že setkání přesuneme na jiný termín, a to na 3. 11. 2022 od 18 hodin. Omlouváme se za přesun, ale chtěly bychom, aby bylo setkání efektivní.

Forma setkání bude on-line přes MS Teams, tedy stejná, jako byla plánována.

V případě, že se chcete zúčastnit, je potřeba zaslat Vaší e-mailovou adresu, přes kterou se budete přihlašovat, a to na e-mail: koreckalucie@gmail.com. Nejdéle v den setkání Vám bude zaslána pozvánka s odkazem na připojení.

Za školskou radu

Lucie Korecká a Ilona Ďatko

Prosba o pomoc s úklidem

Vážení rodiče, velmi prosíme o pomoc s úklidem. Jedna z našich paní uklízeček je dlouhodoběji nemocná a rádi bychom Vás poprosili o výpomoc (na DPP na cca 3 týdny). Druhé a třetí trojročí mají péči o své prostředí v rámci výchovně vzdělávacího plánu, ale pro první trojročí je důsledný úklid velmi složitý. Pokud byste o někom věděli prosím kontaktujte přímo pana ředitele na tel.:
606 648 354 nebo Marcelu Cibulkovou na tel: 728 042 402. Mnohokrát děkujeme Tým Montessori

Personální změny

Vážení rodiče, milí žáci, tak, jak jsme Vás předběžně informovali, vzhledem k nečekaným dočasným (ale dlouhodobým) personálním změnám, se s platností od tohoto týdne mění učitelé ve třídách: 8. A, v obou prvních trojročích, u šesťáků a částečně i ve třídě druhého trojročí u Marcely. Ostatních tříd by se změny týkat neměly. Osmáci budou mít na matematiku pana Ing. Petra Truhláře, kterého znají ze suplování, a to zatím do pololetí. Výuku Aj v prvním trojročích nahradí Kamila Nekolová, výuku fyziky v šesté třídě převezme Petr Fiala a tělocvik ve druhém trojročí převezme Ing. Vladimír Dvořák.
O všech změnách Vás budeme informovat ústně, a to na schůzi Spolku. Děkujeme za pochopení Tým Montessori

Členská schůze Spolku

Vážení členové Spolku Montessori Pardubice,

v návaznosti na informaci zveřejněnou v e-mailu dne 21. 9. 2022 bych vás, jménem výboru Spolku Montessori Pardubice (SMP), ráda pozvala na řádnou členskou schůzi.

Řádná členská schůze SMP se bude konat v úterý 18. 10. 2022 od 17:30 hodin v prostorách Základní školy Montessori Pardubice, příspěvková organizace. Adresa: Erno Košťála 870, Pardubice.

Smyslem fungování SMP je zejména všestranná pomoc se zabezpečením provozu Montessori tříd při MŠ a ZŠ v Pardubicích a materiální podpora vzdělávacích a učebních činností v těchto třídách.

Při členské schůzi:

§  se blíže seznámíte s charakterem a účelem SMP

§  se budete moci osobně přihlásit k zapojení do činnosti SMP

§  můžete kandidovat na funkci předsedy, do výboru a kontrolní komise SMP

§  ovlivníte svým rozhodnutím návrh rozpočtu SMP na následující období a spolurozhodnete ve volbách do orgánů SMP – jste-li členem SMP s hlasovacím právem (tedy členem SMP a současně zákonným zástupcem dítěte Montessori tříd MŠ nebo ZŠ)

Program členské schůze:

1.    Zahájení schůze.

2.    Kontrola usnášeníschopnosti schůze.

3.    Seznámení přítomných členů SMP s programem schůze.

4.    Určení dvou přítomných členů SMP pro sčítání hlasů při hlasování (volební komise).

5.    Seznámení přítomných členů SMP s činností SMP a jeho hospodařením v uplynulém období.

6.    Projednání rozpočtu na období 2022 – 2023 a jeho schválení.

7.    Volba předsedy, členů výboru a kontrolní komise SMP.

8.    Seznámení přítomných členů SMP s plánem činnosti SMP pro následující období.

9.    Různé.

10. Diskuze.

Předpokládaná časová dotace na realizaci 1. – 8. části programu schůze je 1,5 – 2 hodiny. 

Členská schůze včetně volby do orgánů SMP proběhne v souladu s platnými stanovami.

Stanovy jsou dostupné na:

https://www.justice.cz/web/msp

V případě, že se rozhodnete kandidovat do orgánů SMP, budete vyzváni ke krátkému představení.

Na schůzi přivítáme také tradiční hosty z Montessori tříd MŠ, ZŠ a Montessori centra Elipsa.

Pro další informace o činnosti, orgánech SMP, případně o podrobnostech k průběhu členské schůze SMP mě můžete kontaktovat na adrese: predseda@montepce.cz.

Těším se na setkání s Vámi.

Martina Petelíková

předsedkyně Spolku Montessori Pardubice

Přednáška MUDr. Stránského

Vážení rodiče, připomínáme velmi zajímavou přednášku pana MUDr. Stránského v pondělí 21.11.2022 od 17 hodin.

Anotace:

Nové století přináší nejdramatičtější změny pro lidstvo od jeho zrodu. Jedná se o nástup technologie, která ve skutku funguje jako dvousečný meč. Technologicko-vědecké pokroky nám sice zlepšují život, ale proměna do umělé formy komunikace odbourává evoluční schopnosti našeho mozku.  Hrozí další rozklad rodiny, lidských vztazích a lidstva samotného.   

Přijďte si poslechnout vědecky podložené výsledky nejnovějších výzkumů, předané stručně a srozumitelně naším předním neurologem a současně i primářem na Yaleské univerzitě, MUDr. Martinem Janem Stránským.