Lenka Mezera

(roč. narození 1972)

 

Vzdělání:

 • Gymnázium Pardubice (1986 – 1990)
 • Pedagogická fakulta Liberec – učitelství angličtina – matematika (1990 – 1991)
 • Filosofická fakulta MU Brno – anglistika – filosofie (1991 – 1999)
 • Kurs metodologie učitelství anglického jazyka při FF MU (1998)

 

Praxe:

 • ZŠ Studánka, 2. stupeň, Aj a ZSV 1999 – 2000
 • kursy češtiny pro Američany a Čechoameričany, Chicago, 2001 – 2010
 • výuka angličtiny, překlady, tlumočení, Chicago 2001 – 2010
 • sobotní škola češtiny pro české a americké děti, Chicago 2001 – 2006
 • vychovatelka v amer. rodině 2000 – 2003

 

Absolvované kursy a semináře:

 • ZUŠ Polabiny II – hra na klavír
 • státní zkouška psaní strojem
 • Irish studies, University of Ulster, Coleraine, Severní Irsko (1997)
 • základy účetnictví, mezinárodního obchodu, Chicago
 • španělština
 • workshop Qi-gong, Chicago, 2010
 • seminář Montessori pedagogika pro širší veřejnost (2010)