Mgr. Lenka Mezera

(roč. narození 1972)

Vzdělání:

 • Gymnázium Pardubice (1986 – 1990)
 • Pedagogická fakulta Liberec – učitelství angličtina – matematika (1990 – 1991)
 • Filosofická fakulta MU Brno – anglistika – filosofie (1991 – 1999)
 • Kurs metodologie učitelství anglického jazyka při FF MU (1998)

Praxe:

 • lektor Aj pro 1. a 2. ročník Montessori, 2010-dosud
 • ZŠ Studánka, 2. stupeň, Aj a ZSV 1999 – 2000
 • kursy češtiny pro Američany a Čechoameričany, Chicago, 2001 – 2010
 • výuka angličtiny, překlady, tlumočení, Chicago 2001 – 2010
 • sobotní škola češtiny pro české a americké děti, Chicago 2001 – 2006
 • vychovatelka v amer. rodině 2000 – 2003

 

Absolvované kursy a semináře:

 • Intuitivní pedagogika – účast na letní škole 2020
 • English in a Montessori classroom, Praha 2019
 • O příčinách agrese, 2019
 • Pohádka nám pomůže, 2019
 • MaTaPe – kurs osobního rozvoje, 2015
 • English Under Six, Montessori Praha, 2015
 • Právnická Aj pro překladatele, 2013-14
 • Etikoterapie s MUDr. Vogeltanzem, 2015
 • Classroom Management, Chicago 2013
 • Montessori pedagogika pro širší veřejnost, pro 0-12, 2010
 • workshop Qi-gong, Chicago, 2010
 • Irish studies, University of Ulster, Coleraine, Severní Irsko, 1997
 • základy účetnictví, mezinár. obchodu, španělštiny, Chicago, 2001-10
 • ZUŠ Polabiny II – klavír 1980-85

Volný čas

 • život bilingvní rodiny v Česku
 • literatura
 • jóga