Mgr. Anna Králová

Narozena 1980

Vzdělání:

2005                    Univesity of Helsinki, zahraniční stáž Erasmus

1999 – 2005          Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

1992 – 1999          Víceleté gymnázium Lanškroun

Praxe:

2011 – 2014        soukromá výuka aj při mateřské dovolené

2008 – 2011        výuka anglického jazyka v pomaturitním studiu,  večerní kurzy pro dospělé, angličtina hrou v MŠ Grusova a ZŠ Polabiny 1 (Montessori třídy)

2006 – 2008         ZŠ Horní Heřmanice, učitelka 1. stupně (dvojspoj – všechny předměty včetně anglického jazyka)

2005- 2006          ZŠ Štíty, učitelka 2. stupně (anglický jazyk, dějepis, občanská výchova)

 

Zahraniční pobyty:

2001- 2002              roční pobyt ve Velké Británii, au-pair, praxe na soukromé škole, studium na jazykové škole

2003, 2004, 2005     prázdninové pobyty ve Velké Británii, au-pair

2006                       dvouměsíční pobyt v Německu, au-pair

2007                       měsíční studium německého jazyka – Kästner College Dresden

 

Absolvované kurzy:

 • ZUŠ Lanškroun – obor výtvarný, 2 cykly zakončené absolutoriem
 • ZUŠ Lanškroun – hra na klavír, 1 cyklus zakončený závěrečnou zkouškou
 • Zdravotník Českého červeného kříže
 • Rámcový vzdělávací program v praxi – výuka AJ
 • FCE and CAE Updates
 • Národní konference Asociace učitelů angličtiny České republiky „Způsoby vyučování a učení se
 • Oxfordská metodologie pro učitele prvního stupně
 • Anglická konference Cambridge Day
 • Neklidné a nesoustředěné dítě v ZŠ
 • Kudy z nudy – výuka českého jazyka podle RVP
 • Kurz Respektovat a být respektován
 • P.  Gamage: English language in a Montessori classroom
 • D. Dlouhá: Montessori cestou
 • S. Livorová: Montessori pro domácí potřeby, Hranice, Dialog
 • Certificate in Advanced English, University of Cambrige
 • Certifikát německého jazyka úrovně B2,  Kästner College Dresden