Mgr. Vendula Zemanová

Rok narození 1978

 

Dosažené vzdělání:

 

1992 – 1996         Střední pedagogická škola v Litomyšli,  obor: Pedagog volného času

1996 – 2001         Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, Učitelství pro SŠ, obor: Psychologie – Hudební výchova

2010 – 2011         Karlova Univerzita v Praze, obor Edukační muzikoterapie                    

 

 

Pedagogická praxe:

 

2013 – 2014         Elipsa-Montessori centrum Pardubice, lektorka Muzikoterapie pro rodiče s dětmi od 3-6 let               

 2011 – 2012         muzikoterapeut pro klienty předškolního věku s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, DMO,
kombinovaným postižením, poruchou autistického spektra, Plzeň

 2005 – 2006         Kinders Mill (Mateřská škola) Hitchin, Velká Británie,  učitelka v MŠ

 


Absolvované kurzy:

 

2014                      Tělo, srdce a mysl v hudbě a pohybu aneb muzikoterapie ve vztazích lektor – J. Weber, J. Kantor

2014                      Využití prvků muzikoterapie u žáků s postižením (16 hodin)

2013                      Mezinárodní konference Space for Art Therapies II

2013                      Pokračovací kurz muzikoterapie (30 hodin) pod vedením M. Gerlichové

2012                      Kurz Komplexní vzdělávací program pro sociální pracovníky (160 hodin přímá výuka, 50 hodin
praxe)
, Občanské sdružení “D” Liberec, získání akreditované osvědčení

2012                      Mezinárodní certifikát Základní kurz Bazální stimulace, Institut Bazální stimulace s.r.o.

2012                      Mezinárodní konference expresivních terapií – Společný prostor

2012                      Kurz Muzikoterapie v klavírních proměnách

2010                      Mezinárodní konference expresivních terapií – Space for Art Therapies

2005                      Child Protection Certificate, Velká Británie

2004                      FCE – First Certificate in English v Cambridge

2002                      Eberhard – Karls – Universität  Tübingen,Německo

                             Internationale Sprachprogramme (Kurz německého jazyka)

                             Volkshochschule Tübingen-Intensivkurse Deutsch Grundstufe 4