Mgr. Lucie Mrázková

(ročník narození 1974)

Vzdělání: 

 • SPŠ oděvní v Praze (1988 – 1992)
 • HTF UK v Praze, pedagogika a psychosociální vědy (1993 – 1999)
 • PedF Uk v Praze, speciální pedagogika (2000 – 2001)
 • Diplomový kurz Montessori pedagogiky v Praze (2008 – 2010)

Praxe:

 • ZŠ J. A. Komenského,  Praha 6, třída s integrovanými žáky (1999 – 2000)
 • ZŠ Ohradní, Praha 4, dyslektická třída (2000 – 2001)
 • Integrační centrum Kosatec, Pardubice, šicí dílna (od 2012)
 • ZŠ Polabiny 1, Pardubice, Montessori třídy (2008 – 2010 a od 2012)

Absolvované kurzy a semináře:

 • 2 kurzy Prázdninové školy Lipnice (1991, 1993)
 • Kurz Pleteme z pediku (1998)
 • týdenní kurz Základní kurz práce s hlínou, Keramické studio Kohoutov (2001)
 • Kurz Tvoření z korálků: šperky, vánoční ozdoby (2002)
 • Sebepoznávací kurz a arteterapie (2006)

Zahraniční praxe:

 • dobrovolník v komunitě ARCHA (organizace na podporu lidí s mentálním postižením Liverpool  (1995 – 1996)

Další praxe:

 • vedoucí vodáckého-turistického oddílu Argonauti, Praha (1993-1995)
 • instruktor letních táborů Jedličkova ústavu, Praha (1994-1996)
 • lektorka dílniček Mateřského centra Rybička Praha 4 (2003-