Platby

Peníze na akce školy, č.ú.: 9700427524/0600

(částka vyšší 499 Kč) NUTNÝ VARIABILNÍ SYMBOL dle tabulky na webu, bude také v diářích dětí.

Obědy (1. stupeň + 7.D), č.ú.: 30007-9700427524/0600

Placení obědů probíhá bezhotovostně na číslo účtu 30007-9700427524/0600 (GE Capital Bank), variabilním symbolem je evidenční číslo strávníka, které vám přidělí vedoucí školní jídelny prostřednictvím informačního lístku. (Děti budou mít v diářích.) (tel.: +420 466 401 883 )

Obědy 6.D – Dubina, č.ú.: 10006-9700128524/0600

Placení obědů probíhá bezhotovostně formou měsíčních záloh (nejpozději do 15. dne v předchozím měsíci) na číslo účtu: 10006-9700128524/0600 (nutno uvádět předčíslí účtu) a zadat variabilní symbol platby = agendové číslo žáka (např. 101202021). Variabilní symbol bude zaslán na emailovou adresu strávníka nebo zákonného zástupce žáka společně s přihlašovacími údaji a odkazem na heslo pro objednávání stravy na www.strava.cz.
(tel.: +420 734 863 286 )

Angličtina (Lenka Mezera): č.ú.: 2200582913/2010

Kroužek němčiny (Irena Bártová): č.ú.: 175442492/0300

Třídní fond: v hotovosti třídnímu učiteli

Dar Spolku Montessori Pardubice, č.ú.: 2601113122/2010
Výše sponzorského daru 5.000 Kč. V případě sourozenců v ZŠ je částka snížena na 4.500 Kč za jedno dítě. Jako variabilní symbol pro platbu vyplňte část rodného čísla dítěte před lomítkem a ve zprávě pro příjemce uveďte, prosím, jméno dítěte a ZŠ.