Platby

Peníze na akce školy, č.ú.: 237450712/0600

Variabilní symbol používejte ten, co jste dostali do školní jídelny, každé dítě má svůj, do poznámky vždy dávejte jméno dětí a ročník.

Specifický symbol: na akce (Seznamovací výlet, lyžařský výcvik atd.)  1022
                                                                                                               do ŠD     1122

                                                                                                               kroužky 1222

                                                                                                               plavání 1322

Obědy 6.D – Dubina, č.ú.: 10006-9700128524/0600

Placení obědů probíhá bezhotovostně formou měsíčních záloh (nejpozději do 15. dne v předchozím měsíci) na číslo účtu: 10006-9700128524/0600 (nutno uvádět předčíslí účtu) a zadat variabilní symbol platby, který jste dostali do mailu na začátku roku.  

Angličtina (Lenka Mezera): č.ú.: 2200582913/2010

Kroužek němčiny (Irena Bártová): č.ú.: 175442492/0300

Třídní fond: v hotovosti třídnímu učiteli

Dar Spolku Montessori Pardubice, č.ú.: 2601113122/2010
Výše sponzorského daru 5.500 Kč. V případě sourozenců v ZŠ je částka snížena na 5.000 Kč za jednoho sourozence a 4500 Kč za druhého sourozence. Jako variabilní symbol pro platbu vyplňte část rodného čísla dítěte před lomítkem a ve zprávě pro příjemce uveďte, prosím, jméno dítěte a ZŠ.