Mgr. Vítězslav Macek

Narodil jsem se jakožto prvorozený syn novomanželskému páru. Stalo se tak léta páně devatenáctistého sedmdesátého sedmého v Hustopečích u Brna. Dětství a podstatnou část života jsem prožil v Beskydech, v nejvýchodnější vesnici naší republiky. Kopcovitý terén mě značně poznamenal, pokud dlouhodobě procházím jednotvárnou krajinou, potřebuji si vylézt na vyvýšený pahorek. Tato potřeba se mi promítla i v reálném životě tendencí si život zpestřit nevšední zkušeností, někdo by mohl použít slovo „výzva“. Přesněji se jedná o realizaci něčeho, co vybočuje běžnému, obecně přijímanému. Proto jsem se také nadchl pro objevy a výsledky práce Marie Montessori. Její koncepce vzdělávání souzní s mou potřebou dělat a vykonávat svou práci smysluplně.

Jaké certifikáty ovlivnily mou pedagogickou kariéru:

R. 2003 – Univerzitní diplom ve studijním oboru Učitelství náboženství a etiky na Teologické fakultě v Českých Budějovicích.

R. 2010 – Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň základních škol

R. 2013 – Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Společenské vědy a výchova k občanství

R. 2013 – Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Etické výchovy – výchovy k prosociálnosti

R. 2014 – Osvědčení o absolvování kurzu Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (FIE)

R. 2020 – Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

Jaké certifikáty ještě ovlivní mou pedagogickou kariéru:

R. 2020 – Započetí vzdělávacího kurzu pedagogiky Montessori (pro práci s dětmi 6-12 let).

R. 2021 – Započne pětiletý sebezkušenostní výcvik pro vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje.

Momenty, které významně ovlivnily mou osobnost:

 • Máma a táta do mého šestého roku života.

 • Řecko-římský zápas do mého patnáctého roku života.

 • Spolužáci na střední policejní škole.

 • Autostop v období vysokoškolského studia.

 • Manželka.

 • Čtyři děti.

 • Rituál přechodu muže do zralé dospělosti v 31. roce života.

 • Tým chlapů organizující víkendy pro otce a syny.

 • Vybudování firmy (přestěhováním z Moravy mi přestala říkat pane).

 • Učitelská práce na druhém stupni ZŠ.

 • Stěhování z Beskyd do Východních Čech v 38. roce života.

 • Rekonstrukce domu.

 • Zkušenost s Armádou ČR.

 • Literatura ve všech prošlých etapách.

 • Setkání s kváskem.

 • Osm dní dobrovolně strávených ve tmě ve 43. roce života.

 • Setkání s Montessori pedagogikou.