Zápis

2022 – 2023

Vážení rodiče a přátelé školy,
zápis do prvních tříd bude probíhat 20. a 21. 4. 2022 v prostorách naší školy: ZŠ Montessori, Erno Košťála 870, vždy od 14:00 do 17:00. Termíny na naší škole nerezervujeme.

Zápis pro školní rok 2022/2023 probíhá opět elektronicky na adrese https://zapisyzs.pardubice.eu . Na této adrese naleznete také další podrobnější informace k zápisu a kritéria přijetí žáků. Vyplněnou přihlášku můžete odeslat elektronicky nebo ji přinést osobně v době zápisu.

Žádost o přijetí v elektronické formě je dostupná od 1. 4. 2021.

K povinné školní docházce ve školním roce 2022/2023 mohou být přijaty děti narozené do 31. 8. 2015 a výjimečně i děti narozené od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017.

Škola bude přijímat děti do dvou prvních trojročí. Maximální počet přijatých dětí bude 20. Vyučovacím a jednacím jazykem školy je český jazyk, od 1. ročníku jsou žáci seznamováni i s anglickým jazykem, formou tandemové výuky.

S přáním hezkých jarních dnů Tým Montessori Pardubice