Zápis

2021 – 2022

Zápis bude probíhat 21. a 22. 4. 2021  vždy od 13:00 do 17:00 v našich třídách v ZŠ Polabiny 1. Školní rok 2021 – 2022 však již budeme začínat v nové škole na Dubině. Pro bližší informace kontaktujte zakova.marcela@gmail.com.

Moc se na všechny děti těšíme.