Zápis

2023 – 2024

Vážení rodiče a přátelé školy,
zápis do prvních tříd bude probíhat 19. a 20. 4. 2023 v prostorách naší školy: ZŠ Montessori, Erno Košťála 870, vždy od 14:00 do 17:00. Termíny na naší škole nerezervujeme.

Zápis pro školní rok 2023/2024 probíhá opět elektronicky na adrese https://zapisyzs.pardubice.eu . Na této adrese naleznete také další podrobnější informace k zápisu a kritéria přijetí žáků. Vyplněnou přihlášku můžete odeslat elektronicky nebo ji přinést osobně v době zápisu.

Žádost o přijetí v elektronické formě bude dostupná od 1. 4. 2023.

Škola bude přijímat děti do dvou prvních trojročí. Maximální počet přijatých dětí bude 20. Vyučovacím a jednacím jazykem školy je český jazyk, od 1. ročníku jsou žáci seznamováni i s anglickým jazykem, formou tandemové výuky.

S přáním hezkých jarních dnů Tým Montessori Pardubice