Bc. Karolína Skácelová

(ročník narození 1984)
skacelova
Vzdělání:

 • SOU technické Chrudim, obor Oděvnictví (2002 – 2004)
 • CCV Pedagogika volného času (2009)
 • PedF UK v Praze, Vychovatelství (2010 – 2013)

Praxe:

 • ZŠ Polabiny 1, Pardubice – vychovatel (2008 – 2013, 2017)
 • ZŠ Polabiny 1, Pardubice – asistent pedagoga (2011)
 • ZŠ Na rovině, Lázně Bohdaneč – asistent pedagoga, asistent v MC (2012)

Absolvované kurzy a semináře:

 • Komunikační dovednosti (2007)
 • Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin (2008, 2009)
 • Tvorba z kukuřičného šustí (2008)
 • Od Velikonoc k podzimu – písničky (2008)
 • Zdravotník zotavovacích akcí Český červený kříž (2009)
 • Kresba jako nástroj sebepoznání (2009)
 • Vývoj dětské kresby (2010)
 • Keramický kurz OK Keramika – šperk (2010)
 • Respektovat a být respektován (2010)
 • Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra (2011)
 • Smalt a jeho využití (2012)

Další praxe:

 • Dobrovolnická činnost vedení výtvarného kroužku pro děti v Azylovém domě (2004)
 • DDM Alfa – Cvičení pro děti od 2 let (2014)
 • Příležitostně hlídání dětí při MD, lektorování tvořivých hodinek (2013 – 2017)