Zpráva z rady rodičů z 5.1.2016 od paní Pácaltové a Váňové – Děkujeme :-)

Jednání Rady rodičů při ZŠ Družstevní 305

 • Byly projednávány stanovy nově zakládaného Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Polabiny 1 (kdo by chtěl nahlédnout a případně navrhnout úpravu stanov, může si požádat pana Cacha – email cach@spse.cz o zaslání stanov a do 14 dnů mu poslat případné návrhy na změnu)
 • Výsledky ve sběru starého papíru za rok 2015 – necelých 96 tun. Poděkování všem, kteří do školy vozí starý papír a PET lahve.
 • Známky za 1. pololetí se uzavírají 20.1.2016 – den před pedagogickou radou
 • Vysvědčení ve čtvrtek 28.1.2016 – pouze výpisy, které se nebudou vracet
 • V pátek 29.1. – pololetní prázdniny
 • Jarní prázdniny 22.2. – 26.2. 2016
 • Velikonoční prázdniny – 24.3. – 25.3.2016
 • Zápis do prvních tříd 10.2. – 11.2.2016 od 13:00-18:00 hodin
 • Přijímačky na SŠ – 18.4. – 19.4.2016
 • Zápisové lístky – vycházející žáci i ti, co se dostanou na gymnázium z 5. ročníku – obdrží proti podpisu u třídních učitelů (9. + 8. ročníky na třídních schůzkách, 5. ročníky po oznámení o přijetí)
 • Rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky v 6. ročníku – přijímací řízení 21.4.2016, pro naše žáky během dopoledne, pro cizí od 14:00 hodin. Informativní schůzka 5.4.2016 od 19.00 ve školní jídelně
 • Testování Kalibro (3.roč.), Scio (9.roč.), u Scia spoluúčast rodičů 60,- Kč za tištěné informace o výsledcích žáka
 • Dny otevřených dveří 13.1. – 14.1.2016 v 9:00 a 10:00 hodin nebo dle domluvy
 • Večírek SRPDŠ – 22.1.2016 (vstupenky u pí Vršanské), lze koupit také jen sponzorské vstupenky u třídních učitelů
 • Uvolňování z hodin TV (dlouhodobé) – je nutný posudek od praktického lékaře na celé pololetí
 • Projekt Edison – 29.2. – 6.3.2016 – dotaz, zda by někdo z rodičů mohl ubytovat VŠ studenty z „třetích“ zemí v rodinách? Jedná se celkem o 6-8 studentů.
 • Bude zaveden prodej zdravých svačin v pavilonu na 2. stupni v době od 7:45-11:00