Od Lenky angličtina – listopad

Prosím, aby si děti na každou hodinu Aj nosily učebnici, sešit, v penále pak lepidlo a nůžky. Děkuji.

 

Nová slovíčka a fráze:

.         Ball, bike, car, robot, doll, scooter

.         Can I have a …, please?

.         Here you are.

.         Thank you.

.         Jump!/Turn around!/Close your eyes!

.         Surprise!