Zápis z Rady rodičů ze dne 3.11.2015

Zápis z Rady rodičů ze dne 3.11.2015

– Bude se zakládat Spolek – SRPDŠ (předpoklad – leden 2016) – důvod se týká zejména financí

ze sběrových rán – nyní majetek školy (magistrátu), poté bude majetek Spolku – bude se

moci 100% peněz ze sběru přerozdělit do tříd k financování pomůcek, výletů apod.

– Škola má letos 736 žáků (1.stupeň 449, 2.stupeň 287). Stále jednáme o nových prostorách

pro třídy Montessori.

– Výroční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy nebo na stránkách školy

– Plánované akce – večer duchů (4.11. od 17 hodin), Martin na bílém koni (11.11. děti ve ŠD

přijdou v bílém oblečení), Mikuláš (4.12. v 16.30 a v 18.00 hodin, dle zájmu), Vánoční salón

(5.12. v 8.30-11.00 hodin), Ohňostroj (18.12. v 17 hodin)

– Večírek SRPDŠ – pro všechny rodiče – vstupenky budou stát 150-200 Kč – 22.1.2016 U Kulaté

báby v Jesničánkách

– Žádost o dotace z MO II – loučení se školním rokem, 50 let výročí školy a ohňostroj – 21 000,-

– Ukončena rekonstrukce školy – kolaudace 15.10.2015 bez problémů

– Po dobu rekonstrukce ze školních peněz bylo uhrazeno:

a) Zabezpečení školy – dálkové ovládání branky (zazvonit na jakýkoli zvonek při vstupu do

školy, někdo otevře, když se ze školy vychází, je tlačítko po pravé straně, branka se na 10

vteřin otevře), vstupy na čipy do pavilonů kromě hlavního, kde je jídelna a kromě

tělocvičen (tam děti nesmí samy bez dozoru), bezpečnostní tlačítka na pavilonech)

b) Nové osvětlení v tělocvičně

c) Výměna druhých dveří na pavilonech a v šatnách – vypadlo z projektu

d) Vymalování školy

e) Vybudování druhého hřiště školní družiny

f) Nový stojan na kola za pavilonem E

– Chystá se za peníze ze školního rozpočtu:

a) Rekonstrukce odpadních žlábků u kotlů ve školní kuchyni

b) Venkovní žaluzie na pavilonu G – vypadly z projektu

c) Oprava laviček na nádvoří školy

d) Ochrana nové fasády marmolitem u vstupu do jídelny

e) Oprava stěn v šatnách pavilonu B,C

f) Úprava prostoru letních škol

g) Nový povrch na původním hřišti ŠD

– Proběhne testování v 3.ročnících – Kalibro na jaře

– Poděkování všem, kteří se zúčastnili školních sběrových akcí (papír, kaštany, žaludy, PET

lahve, víčka z PET lahví, baterie – sběrové ráno proběhne v 2.polovině listopadu

– Elektronická žákovská knížka na 2.stupni se dobře osvědčila

– Zvažuje se elektronická třídnice

Zapsala: Monika Pavlisová