Platba plavání 2.trojročí

Vážení rodiče, čtvrtý a pátý ročník má výcvik plavání hrazený státem, musí zaplatit jen dopravu na plavecký bazén. Šestý ročník si platí jak výcvik, tak cestovné. Výcvik vychází na 800 Kč na jedno dítě a cestovné na 343 Kč. Cestovné bude možné u mnohých dětí uhradit z třídního fondu, vyčkejte tedy, prosím, s platbou až na zprávu v diáři. Rodiče dětí ze šesté třídy velmi prosíme o uhrazení 800 Kč na účet školy:
237450712/0600, variabilní symbol použijte ten, co má vaše dítě do jídelny školy a specifický symbol je 1322, do poznámky prosím napište Plavání a jméno dítěte. Velmi prosíme o uhrazení částky do 22.6.2022. Mockrát děkujeme Tým Montessori