Farma

Vážení rodiče,

zasíláme Vám aktuální informace o projektu Centrum pro vzdělávání a práci dospívajících (Montessori farma).

Celkovou částku, závazně přislíbenou všemi jednotlivými dárci a zapůjčiteli pro účely nákupu nemovitosti zveřejníme dne 8. 5. 2022 a dne 11. 5. 2022 s potvrzením konání mimořádné členské schůze SMP.

Vzory dokumentů: Smlouva o peněžité zápůjčce a Darovací smlouva pro zajištění finančních prostředků určených na nákup nemovitosti pro realizaci projektu Centrum pro vzdělávání a práci dospívajících jsou v definitivní podobě k dispozici na vyžádání na adrese: farma@zsmontepce.cz, případně k předání jinou sjednanou formou

Jednotlivým dárcům a zapůjčitelům, kteří již finanční podporu projektu přislíbili, bude vzor smlouvy zaslán. 

Termíny pro sjednání smlouvy s jednotlivými dárci a zapůjčiteli budou domluveny, v případě závazného příslibu celkové částky odpovídající pořizovací ceně nemovitosti, individuálně v týdnu od 9. 5. 2022.

Případné dotazy zodpovíme také na adrese: farma@zsmontepce.cz.