Zpráva ze třídy Radky

Milí rodiče. Pokud vaše dítě nemělo doposud neštovice, pak je třeba míti se na pozoru, neboť u nás ve třídě se plané neštovice objevily. Radka Červinková