Pro rodiče a děti z 5.C

Vážení rodiče a milé děti, přeposíláme zprávu od organizátorů testů Kalibro, kteří prosí, zda byste mohli vyplnit dotazník, na který máte odkaz níže. Čísla děti dostaly v úterý ve škole. Děkujeme.

V tomto školním roce se žáci pátého ročníku účastnili
testování srovnávacími testy Kalibro. Vzhledem k tomu, že se jedná o
testování následující bezprostředně po více než rok trvající distanční
výuce, doplnili jsme srovnávací testy navazujícími dotazníky zaměřenými
na průběh tohoto nelehkého období. Věříme, že informace získané nám
společně s výsledky testů umožní shromáždit dostatek podkladů pro
argumentaci směrem k vládě a ministerstvu školství, aby věnovali nápravě
dopadů distanční výuky více pozornosti a vyhradili na ně více
prostředků, než kolik je v současnosti plánováno.
      Proto Vás velmi prosíme, abyste všem rodičům žáků 5. ročníku
zpřístupnili následující odkaz na dotazník, který je určen jim a jejich
dětem ke společnému vyplnění nejlépe do jednoho týdne. Součástí
dotazníku je vyplnění čísla žáka, stejného jaké žák používá při
vyplňování testů Kalibro. Zabezpečte prosím, aby ho všichni měli při
vyplňování k dispozici.

Odkaz na dotazník pro žáky a rodiče:
https://dotazniky.kalibro.cz/survey/N1FweSbzM2GsC69oenwN

Děkujeme Vám za ochotu a za spolupráci!