Organizace následujících 3 týdnů (snad)

Od 1. 3. – 19. 3. přechází celá škola na distanční výuku.

Pro děti na distanční výuce škola vaří, ale  pouze do zatavitelných obalů. Výdej 1. stupeň – 11.00 – 12.30, 2. stupeň – 12.30 – 13.45. Kdo obědy nechce, musí si je odhlásit. Prosím, překontrolujte si, že máte odhlášené obědy.
Vaří se jen jedno jídlo.

Škola bude po dobu následujících 3 týdnů otevřena 8.00 – 15.00.

Kancelář bude k dispozici každý pracovní den 8.00 – 12.00.