Vážení rodiče dětí a žáků navštěvujících Montessori třídy MŠ a ZŠ,

ráda bych vás všechny pozdravila v předvánočním čase a předala informace Spolku Montessori Pardubice (SMP) o úhradě tradičního finančního daru na vybavení a provoz tříd s výukou podle metod Marie Montessori pro letošní školní rok.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR se letos neuskutečnila řádná členská schůze SMP standardní formou, tedy s osobní účastí členů SMP a hostů – pedagogů – z MŠ a ZŠ. Součástí schůze je, mimo jiné, projednání a schválení rozpočtu na následující období včetně projednání výše daru, které se, vzhledem k aktuální situaci, uskuteční v odloženém termínu v roce 2021 písemnou formou.

Všem rodičům dětí a žáků navštěvujících Montessori třídy MŠ a ZŠ zasílám, prostřednictvím třídních učitelek (za předání velmi děkuji), po projednání s hospodářkou SMP a v souladu s rozpočtem SMP, který plánuje výbor SMP předložit členům SMP ke schválení, následující informace k úhradě daru ve školním roce 2020/2021.

Číslo účtu pro zaslání daru je: 2601113122/2010.

Výše daru zůstává nezměněna: za děti navštěvující MŠ – 2.000 Kč; za děti navštěvující ZŠ – 5.000 Kč. V případě souběžné docházky sourozenců v ZŠ se částka snižuje na 4.500 Kč za jedno dítě. Jako variabilní symbol pro platbu vyplňte část rodného čísla dítěte před lomítkem a ve zprávě pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte a symbol MŠ nebo ZŠ (podle toho, kam dítě chodí). Uvedení těchto údajů je velmi důležité pro správně zařazení platby hospodářkou SMP – proto prosím o vyplnění!

Dar, prosím, uhraďte do konce školního roku, tj. do 30. 6. 2021. V případě, že potřebujete částku rozdělit či zaslat v jiný termín, kontaktujte hospodářku SMP, Markétu Vorlíčkovou, na e-mailové adrese: hospodar@montepce.cz, případně na telefonním čísle: 774 112 432. 

V příloze zasílám formulář Potvrzení o převzetí daru. Chcete-li snížit svůj daňový základ při ročním vyúčtování daně z příjmu, zašlete VYPLNĚNÝ formulář k potvrzení platnosti hospodářce SMP, která vám jej zašle zpět v podobě scanu.

Ráda bych současně poděkovala všem, kteří již finanční dar zaslali.

Závěrem bych vás ráda informovala, že plánovaná členská schůze se uskuteční v náhradním termínu (na počátku roku 2021) písemnou formou. K účasti na členské schůzi (hlasování) budou pozváni členové SMP, kteří své kontaktní údaje uvedli v přihlášce. Informace bude dostupná také na: www.montepce.cz.

Pro další informace mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: predseda@montepce.cz, případně na telefonním čísle: 777 641 371. 

Přeji všem klidné dny a budu se těšit na osobní setkání.  

Martina Petelíková

předsedkyně Spolku Montessori Pardubice