Děkujeme za knížky

Vážení rodiče,

velice děkujeme za knížky, které děti nosí do Montessori knihovničky, když mají narozeniny. Jsme velice rádi, že se tento zvyk stal tradicí a naše knihovnička se rozrůstá o nové kvalitní tituly. Chtěli jsme poprosit, až budete vybírat knížku, kterou do naší knihovničky darujete, velice bychom uvítali tyto tituly:

  1. Etymologické slovníky češtiny
  2. Slovníky cizích slov
  3. Slovníky spisovné češtiny
  4. Pravidla českého pravopisu (aktuální)

Vůbec nevadí, když se některá tato knížka sejde vícekrát, my je rozdělíme do tříd. Vaše děti tyto tituly využijí. Mnohokrát děkujeme.