Roušky

Pouze upozornění: 🙂 S platností od dnešního dne je povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách školy – chodby, přechody na WC, jídelna – kromě vlastního jídla, vše platí i pro třídu na Dubině. Tým Montessori