Rozdávání vysvědčení

V pátek 26.6. od 8.00 se rozdává vysvědčení všem dětem najednou ve svých kmenových třídách. Děti, které dosud během karantény nechodily do školy, musí přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ať již vytištěné, nebo napsané rukou a podepsané.