Příměstský tábor ŠD

Vážení rodiče,

příměstský tábor, který se měl konat v termínu od 29.6. – 3.7. 2020 se přesouvá.
Nový termín je stanoven na srpen od 17.8. – 21.8. 2020. 
Tábor bude probíhat v čase od 7.00 – 16.00 hodin, cena je 3 000,- Kč.
Hlavním tématem bude “ Detektivní kancelář Joža Koumese“. 
V ceně je zahrnut oběd v naší školní jídelně, celodenní výlet a materiál na pomůcky.
Pokud máte zájem přihlaste své děti na e-mail: jana.knollova@zspolabiny1.cz, nejpozději do 8. června 2020. Přednost mají děti, které byly přihlášeny na červencový termín. Tábor je určen pro děti 1. stupně, kapacita je omezena. Pořadí určíme podle data zaslání e-mailu. 
Přihlášku a pokyny k platbě obdržíte od 9.6.2020.

                                                                       Jana Knollová, vedoucí ŠD