Přihlášení na druhý jazyk – ruštinu

Vážení rodiče šesťáků, kdo máte zájem o výuku ruštiny, je třeba se nahlásit dne 8.6.2020 ve 20:00. Postup bude na webových stránkách školy, bude se přihlašovat jako na kroužky, kde bude rozcestí na druhý jazyk.