Google Meet – třída Katky

Zjišťovala jsem, proč se nám na Skypu stále někdo odhlašuje a vypadává. Zdálo se dokonce, že někdo někoho odpojuje schválně. Z různých diskuzí, které jsem našla na internetu vyplynulo, že pokud je na Skypu tři a více uživatelů, může docházet k nahodilému odpojování některých uživatelů a někteří můžou být odpojování častěji než jiní. Přitom se objevuje hláška, že uživatel byl odpojen jiným uživatelem, ale nemusí být pravdivá, opravdu se uvádí, že odpojování nastává nahodile. Samozřejmě ale může i někdo někoho odpojit. Nenašla jsem žádnou funkci, jak tomu zabránit. Z toho důvodu od úterý 5.5. zkusíme Google Meet. Čtvrťáci Google Meet používají na AJ, přihlášení by bylo ze stejných e-mailových adres, adresy mám. Páťáky prosím, aby mi během pondělí poslali svoje e-mailové adresy, přes které by se na Google Meet přihlašovali. Všem na tyto adresy bude chodit pozvánka. Snad nám to zde bude lépe fungovat. Děkuji. Katka