Pro děti ze třídy Katky

Milé děti, máme tu další týden. Tentokrát posílám zájmena a číslovky. Co tyto slovní druhy znamenají, jak se dělí a jaká jsou pravidla pravopisu se dočtete v přílohách. Tuto práci bude dělat pouze ten, kdo už má všechnu předchozí práci hotovou.

Všichni se podívejte na hory a řeky České republiky. Zasílám první mapu vyplněnou, ze které se můžete vše naučit. Druhá je mapa pouze vybarvená bez názvů, kam názvy dopíšete. Třetí je mapa prázdná, kam pohoří a řeky nakreslíte i zapíšete názvy.

K řekám posílám ještě doplnění tady. Dozvíte se, co to je jezero, rybník a přehrada. Na konzultaci po Velikonocích si připravte odpověď na tuto otázku: Do jakých moří je odváděna voda z našich řek?

Ve vlastivědě se Vám daří, zasílám nové otázky k vypracování. Pro 4.C jsou tady husité do strany 39.

Pro 5.C jsou otázky tady, období 1. světové války a první republiky do strany 42 nahoře.

Přeji hezké slunečné dny a radost z práce. Katka