Aj pro druháčky

Hello, good
morning!

I hope you
have had good time with English this week. Here are some more ideas for work. I´m
looking forward to your results at mezerova.lenka@gmail.com
or 608 197 365.

1) How are
you today? Are you happy, sad, sleepy? Look at the various feelings on the page
below. Show it to your Mum, Dad, brother, sister and other family members, and
ask them: How are you today?

When they choose
their feeling, take the picture of your family that you made this week, and write
words for feelings by the names. For example: My sister Ela is in a good
mood.

If you do
not have the picture of your family yet, look at the instructions from last
week.

2) Try the
worksheet about colors and letters. Which words did you get?

Ahoj, dobré
ráno!

Doufám, že
se Ti angličtina tento týden dařila. Tady jsou další náměty na práci. Těším se
na Vaše výsledky na mezerova.lenka@gmail.com
nebo na 608 197 365.

1) Jak se
dneska máš? Cítíš se vesele,
smutně nebo ospale? Podívej
se na různé pocity na té stránce dole. Ukaž to své mamce, taťkovi, bráškovi,
sestřičce nebo dalším členům rodiny a zeptej se jich: How are you today?

Když si
vyberou, jak se cítí, vezmi si obrázek své rodiny, který sis tento týden udělal,
a přidej tam ke jménům slova pro pocity. Například: My sister Ela is in a
good mood.

Pokud ještě
nemáš obrázek své rodiny, podívej se na návod z minulého týdne.

2) Zkus
pracovní list na barvy a písmenka. Která slova Ti vyšla?