Čtení pro 3.C

Milé děti, určitě už jste toho v českém jazyce hodně nastudovaly a vyplnily v pracovních sešitech. Zatím nemám moc zpětnou vazbu, jak se vám daří pracovat v době zavřené školy. Neváhejte se ozvat, pokud něco potřebujete pomoci, ale můžete mi díky rodičům, i napsat, jak všechno zvládáte a už vše umíte:-) Jistě pokračujete i v četbě vlastní knížky, případně i v zápisech do čtenářského deníku. Pro zpestření Vám přikládám 2 texty, kde následují kontrolní otázky. Texty nemusíte tisknout, odpovědi lze psát a kreslit na papír nebo do sešitu. Hodně zdaru!