Čtení pro 2.C

Milé děti, jak jsme domlouvali posledně. V českém jazyce je možné pokračovat v pracovních sešitech. Věříme, že pokračujete s četbou vlastní knihy. Těšíme se na ni ve škole. Zájemce o čtení a zvídavce jistě zaujmou texty, ze kterých se dozvíte něco nového. Je dobré si správnou odpověď pod otázkou zakroužkovat stejnou barvou jako v textu podtrhnout důležitou informaci. Neváhejte se ozvat, pokud něco nepůjde.