Čtení pro 1.C

Milé děti, jistě už se těšíte, co dalšího navíc k sešitům na čtení, jsme Vám připravily. Jsou to krátké texty s obrázkem, kde následují otázky, zda jste četly pozorně. Pokud odpověď na otázku neznáte, je důležité znovu se do textu vrátit a odpověď hledat. Správnou možnost odpovědi na otázku můžete barevně zakroužkovat a pak i podtrhnout stejnou pastelkou v textu. Tak bude přehledně vidět, odkud znáte odpověď. Každá odpověď bude zakroužkována jinou barvou. Další texty budou následovat. Těšte se!