Vlastivěda pro děti ze třídy Katky

Milé děti, na začátku týdne si vždycky povídáme o historii naší země.

Pro čtvrťáky byly původně na pondělí naplánované opakovací otázky. Myslím, že plány měnit nemusíme. Prosím zopakujte si z učebnice strany 25-32, o všem jsme si již povídali a následně odpovězte na otázky, které máte zapsané už ze školy. Pro jistotu je ještě posílám. Až budete mít odpovězeno, pošlete mi práci na e-mail (nejpozději do pátku). Můžete se také podívat na několik dílů seriálu Dějiny udatného národa českého na youtube.

Páťáci, Vy si prosím pročtěte strany 30- 33. O něčem jsme si už povídali, o něčem ještě ne. Potom bude také potřeba odpovědět na otázky, které jsme měli spolu naplánované na 23.3. Ten den budeme ještě asi doma, proto otázky zasílám a vypracované mi je do 23.3. prosím pošlete. Můžete se také podívat na několik dílů seriálu Dějiny udatného národa českého na youtube.

Ať Vás historie naší země baví! Katka