Pro děti ze třídy Katky

Milé děti, v úterý jsme si rozdali práci, kterou jste už asi dokončily za uplynulé dny domácí školy. Proto nyní zasílám další materiály a doplnění. Kdybyste potřebovaly cokoliv vysvětlit, tak mi zavolejte nebo napište a svoje hotové práce mi také můžete poslat vyfocené na e-mail.

Co se týče kresleného domečku a tabulky s barvičkami, zde šlo o míchání barev. Vše se maluje pastelkou. Zelená se vytvoří tak, že se nejdříve nakreslí modrá barva a potom na to žlutá barva, atd. Všichni jistě víte. Určitě si to nakreslete tímto mícháním.

Nejdříve zasílám podmět a přísudek, většina z Vás byla na prezentaci a znáte to, hodí se to pro ty, co na prezentaci nebyly.

Pro všechny zasílám shodu podmětu s přísudkem, pro čtvrťáky je to nová látka, pro páťáky opakování. Pravidla jsou zde přehledně popsaná.

Dále by bylo potřeba se podívat na větu jednoduchou a souvětí a k tomu náležející větné vzorce. Před spojkami a, i, ani, nebo se čárka obvykle nepíše.

Určitě se také podívejte na tři druhy přímé řeči.

Ve škole jsme měli v plánu podívat se na pravidla dělení slov na konci řádku, pravidla zasílám tady.

Ještě něco z matematiky. První je odkaz a rýsování osy úsečky.
https://www.youtube.com/watch?v=M2vdMosWMCI

Druhý odkaz se týká kruhu a kružnice, rozdíl mezi nimi.
https://www.youtube.com/watch?v=kT2gHzmzmBY

Následující materiály se týkají páťáků. Nejdříve co to je několikanásobný a rozvitý podmět a přísudek.

Nyní shoda přísudku s několikanásobným podmětem.

Někteří z Vás se již dívali na předpony s, z, vz, zasílám přehled pravidel.

Nyní předložky s, z a pravidla použití.

Přeji, ať se Vám doma dobře pracuje. Budu ráda, když se na vše podíváte, abychom se potom ve škole mohli věnovat pokusům a prezentacím z přírodovědy. Pokud byste ještě něco potřebovali poslat, tak mi dejte vědět. Užijte si slunečné dny začínajícího jara a hlavně, ať jste zdraví. Katka