2.C Aj

Milí rodiče druháčků, po včerejší první vlasťovce je zde další možnost práce v angličtině. Těším se na výsledky na mezerova.lenka@gmail.com či na telefonáty. 

  • Project: My Ideal House                                                                                    draw and describe your dream house. Have you got a water slide in your bedroom? Is there a helicopter in the garage, or a robot working in thehelicopter in the garage, or a robot working in the kitchen? Include names of the rooms or even furniture. Page 30 can help you./ nakresli a popiš svůj dům snů. Máš v pokojíčku vodní skluzavku? Je v garáži helikoptéra nebo v kuchyni pracuje robot? Nezapomeň názvy pokojů, případně zařízení. Pomůže Ti str. 30.p.32 – match words for family members with the pictures. Draw your family in your notebook and desribe: This is my grandpa
  • Karel. /                str. 32 – spoj slova pro členy rodiny s obrázky. Nakresli do sešitu svou rodinu a popiš se jmény.p.33, bottom: What do pets eat? Draw the pets into correct spaces according to the food they eat. Say: Rabbits eat fruit and vegetables. Dogs eat meat / str. 33 dole: Co jedí mazlíčci? Dokresli zvířátka do správných míst podle toho, co jedí, maso, ovoce a zeleninu, nebo obojí? 
  • Picture Dictionary p. 52-53. Play a game with a friend:/ Zahrej si hru s kamarádem:  Where is a cow? Here! Where is number 11? Here!

GOOD LUCK!