1.C Aj


  • Učebnice Little Bugs 1, str. 32: 

1) Color the shapes, and then the parrot by numbers / Vybarvi obláčky a podle čísel i papouška1 blue, 2 yellow, 3 red, 4 orange, 5 green, 6 purpleSay/říkej: Number one is blue…
2) Tick what you can do, cross what you can´t do. Say: I can run. I can´t fly. / Zaškrtni, co umíš, dej křížek tam, co neumíš. Říkej: Umím běhat. Neumím létat

Project: on a sheet of paper, make three groups of animals. You can cut them out of magazines, or draw them. Copy the titles by each group. Each group should contain at least two animals. Groups are:                                                                  Projekt: na papír či čtvrtku udělej tři skupiny zvířat. Můžeš je vystřihnout z časopisů nebo nakreslit. Opiš nápisy ke každé skupině. V každé skupině budou alespoň dvě zvířátka. Skupiny jsou: (létat, plavat, skákat)

I CAN FLY                I CAN SWIM                 

  I CAN JUMP(parrot, butterfly…)      (dolphin, zebra)             (lion, kangaroo…)
Say: A parrot can fly. A kangaroo can jump.
These songs can help you/mohou Ti pomoci následující písničky:  https://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk , https://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk Na projekty apod. se těší Lenka na mezerova.lenka@gmail.com.😃