Zápis z jednání rady rodičů

Jednání Rady rodičů
při ZŠ Pardubice – Polabiny 1, Družstevní 305         14.
1. 2020

 1. Výsledky sběru
  papíru za rok 2019 – necelých 42 tun (54.141 Kč). Další dvě sběrová rána šla na
  SRPDŠ. Poděkování všem, kteří do školy vozí starý papír a PET lahve. Sběr PET lahví
  za rok 2019 (1160 kg)
 2. Známky za 1.
  pololeté se uzavírají 22. 1. (středa) – den před pedagogickou radou
 3. Vysvědčení ve
  čtvrtek 30. 1. – pouze výpisy, nebudou se vracet, v pátek 31. 1. –
  pololetní prázdniny
 4. Jarní prázdniny
  10. 2. – 14. 2. 2020
 5. Velikonoční
  prázdniny – 9. 4. 2020 (11. 4. a 13. 4. – státní svátky)
 6. Zápis do prvních
  tříd 15. + 16. 4. od 13:00 do 18:00 hodin, plakáty budou včas vyvěšeny. Měl by být nový systém přihlašování –
  elektronicky jako je do MŠ – rodiče budou včas informováni
 7. Žádost o odklad
  povinné školní docházky na školní rok 2020/2021 nejpozději 16. 4. 2020 – tj.
  poslední den zápisu. Veškerou dokumentaci potřebnou k udělení odkladu na
  naší škole dodat vedení školy do konce května 2020.
 8. Zápisové lístky
  (není to přihláška) – vycházející žáci i ti, co se dostanou na gymnázium
  z 5. ročníku – obdrží proti podpisu u třídních učitelů (9. + 8. ročníky
  dnes na tř. schůzkách, 5. ročníky po oznámení o přijetí)
 9. Informace
  k přijímacímu řízení obdrží rodiče na schůzkách od tř. učitelů, pí
  Křivková je případně k dispozici ve sborovně
 10. Přijímací řízení
  na první SŠ – 14. a 15. 4., přijímačky na víceletá gymnázia 16. 4. (17. 4.)
 11. Rozšířená výuka
  informatiky a výpočetní techniky v 6. ročníku – přijímací řízení ve středu
  22. 4. 2020. Pro naše žáky během dopoledne, pro cizí od 14:00 h. Informativní
  schůzka 7. 4. 2020 od 19:00 ve školní jídelně
 12. Dny otevřených
  dveří 26. + 27. 2. v 9:00 a 10:00 nebo dle domluvy
 13. Večírek SRPDŠ –
  24. 1. (vstupenky u pí. Vršanské)
 14. Hodnocení akcí
  pro děti – je plánována inovace – důvod – pokud děti z různých tříd
  dovystupují, začínají s nimi rodiče postupně odcházet a nezůstanou do
  konce – ti poslední vystupující pak nemají skoro žádné diváky (kromě svých
  rodičů a sourozenců)
 15. 7. ročník
  Montessori třídy – vzhledem k tomu, že se nestihne kvůli zpožděným úpravám
  školy na Dubině přesun všech tříd – bude odloučené pracoviště – zatím to
  vypadá, že na Dubinu přejde asi budoucí šestá třída. Paní ředitelka si to
  organizačně nedovede moc představit, bude to náročné s přesunem učitelů
  apod. – ale MmP o tom ví, chce tuto variantu, počítá s tím a poskytne
  možnou pomoc a podporu.
 16. Kolem květnových
  svátků žádné mimořádné volno nebude
 17. Pokud nebude
  nutné jindy z důvodů nenadálých skutečností uzavřít školu, pak školní rok
  skončí 26. 6. a 29. + 30. 6. bude ředitelské volno
 18. Odchod
  psycholožky na MD, náhrada pouze na ½ úvazek, je snaha sehnat druhou sílu
 19. Celostátní
  testování 9. ročníků – naše škola dopadla velmi dobře, patříme mezi 20%
  nejlepších ZŠ a VG v českém jazyce a mezi 10% nejlepších ZŠ a VG v matematice
  (průměrně dopadla 9. B., což se očekávalo)

Dotazy z pléna:

 1. Zda by
  v případě zájmu ze strany rodičů mohla ve dnech ředitelského volna
  v červnu fungovat alespoň družina – odp.
  vedení se nad tím zamyslí a bude včas rodiče informovat
 2. Výběr druhého
  jazyka – kdy bude – odp. cca v březnu 2020 – odp. je plán, že pro děti se speciálními výukovými potřebami, kteří
  nezvládnou druhý jazyk, by v daném čase mohl být jakýsi seminář, kde by
  procvičovali ten jeden jazyk. Bude rozhodnuto podle kapacity pedagogů a bude-li
  možné zorganizovat
 3. Pokud dochází
  k tomu, že např. při výuce tělocviku je v dané třídě výuka jiného
  ročníku, jak je zajištěno, že žáci s té cizí třídy se nedostanou ke věcem
  dětí z té dané třídy, kteří si tam v té době své věci nechávají. –
  v den rady byl řešen případ, že u dvou dětí došlo k tomu, že po
  návratu do třídy měli zablokované mobily, tudíž někdo se je snažil 3x odemknout
  a když se nepodařilo, došlo k zablokování – stalo se to poprvé, bylo to u
  dvou dětí v jedné lavici – odp.
  budou řešit nejprve na třídní schůzce a rodiče pošlu paní ředitelce informaci.
  Děti z cizích tříd by měly čekat venku a vstupovat až s vyučujícím,
  stejně jako vyučující odchází po skončení jako poslední.
 4. Pokud dítě
  z nějakého důvodu nemá oběd, ale chodí do družiny, přinese si jídlo
  z domu (větší svačinu) a musí si svačinu sníst v šatně u jídelny, zda
  je zajištěn dozor – odp. pokud tato
  situace nastane, dítě opravdu nesmí jíst s ostatními v jídelně (je to
  z hygienických důvodů), ale musí si to sníst v šatně u jídelny –
  dozor zajištěn je, pokud tam nejsou vychovatelky z družiny, je tam některý
  pedagog, který má službu.  V reakci
  byl dotaz na to, zda je hygienické, že to jí v šatně a dále, proč to dříve
  šlo, aby si to snědli v jídelně u stolu. Odp. nyní je to takto správně z hygienických důvodů, dříve to
  šlo v jídelně, protože to paní ředitelka nevěděla. Po zjištění bylo apelováno
  na to, aby to bylo dle předpisů.
 5. V prosinci
  šla prostřednictvím bakalářů informace, že zapomenuté svršky a věci budou již
  jen u jídelny, zatím to tak ale není – odp.
  od dubna budou zapomenuté svršky už jen u jídelny.

V Pardubicích
14. 1. 2020