Vzkaz pro 6.D

Násobení a dělení desetinných čísel:
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/105cs_5.pdf&original=VY_32_INOVACE_10e.pdf , popř.
https://matematika5zs.blogspot.com/p/nasobeni-desetinnych-cisel.html

desetinná čísla obecně – vše:
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2122&action=show#selid

převody jednotek:
http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/

předpona, kořen, přípona, koncovka:
https://is.muni.cz/el/1441/jaro2017/ZS1BK_CjC4/um/69479184/stavba_slova.pdf a https://www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-3-uroven/149

https://docplayer.cz/6714575-Pravopis-slovotvorny-zaklad-predpona-pripona-koncovka-ryb-ka-hor-sky-bujn-ost-pre-krasna-slovo-odvozene-raba-hora-bujny-krasna-slovo-zakladove.html

dvěma, oběma:
https://www.pancelcino.cz/dual-dvema-obema-nohama-i-nohami/ ,
https://www.mojecestina.cz/article/2011091601-test-cislovky-dva-oba,
https://www.pravopisne.cz/2010/01/aby-ses-%c3%97-aby-jses/

Podmiňovací způsob (bych, bys, bychom,…):
https://www.pravopisne.cz/2010/01/aby-ses-%c3%97-aby-jses/

s,z,vz:
https://www.mojecestina.cz/predpony-s-z-a-vz ,
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-szvz/

Psaní i/y v přívlastňovacích příd. jménech:
https://www.mojecestina.cz/article/2009030905-koncovky-ovi-a-ovy ,
https://www.pravopisne.cz/2011/09/pridavna-jmena-privlastnovaci-2-15/

Velká písmena:
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/
https://www.mojecestina.cz/velka-pismena?articleType=test

bě, pě, vě, mě:
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-bebje-vevje/ ,
https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_be_bje_ve_vje_pe

zdvojené souhlásky:
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-dalsi-zdvojene-souhlasky-dd-zz-kk-cc-jj-2-uroven/6593,
https://www.pravopisne.cz/2012/01/zdvojene-souhlasky/

ský, ští atd.:
https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_sky_cky ,
http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-5/cesky-jazyk-5/pripony-ny-ni-sky-sti/