Zpráva od pana náměstka Rychteckého

Dobrý den vážení rodiče, přeposílám informaci od pana náměstka, neboť situace se školou se trochu změnila.

Prosím o předání informace Montessori rodičům, aby neměli obavy z toho, že byla stažena zpráva o zřízení nové školy z programu dnešního zastupitelstva. Za město platí garance vzdělávání montessori pro děti i 7. ročníku. Jen jsme na základě dalších jednání našli ještě provozně, organizačně, ekonomicky i méně náročné roční dočasné řešení, než vznikne nová škole v budově pavilonu D na Dubině.

Návrh řešení, o kterém jsme Vás informovali, je následující. Třídy montessori zůstanou ještě i ve školním roce 2020/21 součástí ZŠ Družstevní. Jak bylo dohodnuto, ZŠ Dubina dá k dispozici 1 třídu ze svých prostor, která bude zapsána do rejstříku jako odloučené pracoviště ZŠ Družstevní. V ZŠ Družstevní bude o toto odloučené pracoviště zvýšena kapacita. Stravování této odloučené třídy zajistí ZŠ Dubina ve své školní jídelně, stejně tak poskytne prostor v tělocvičně. Už proběhlo jednání, na kterém se vedení obou uvedených škol dohodlo na takovémto společném fungování. Právně bude mezi školami uzavřena smlouva o spolupráci. Pro žáky a rodiče montessori tříd se prakticky nezmění nic oproti původní variantě, jenom zatím nebude třeba řešit přestupy žáků. Je už na organizaci montessori tříd, zda bude na Dubině umístěna 6. nebo 7. třída.

Není tedy nutné zřizovat novou samostatnou školu již nyní. Navíc jsme narazili na zbytečnou komplikaci, neboť vzhledem k tomu, že pavilon D, který je nyní v majetku města a čeká ho rekonstrukce zatím jej nelze (do doby než bude zrekonstruován) definovat do zřizovací listiny a vzhledem k tomu, že prostory, které jsme chtěli dát nové škole do výpůjčky (stávající třídy na ZŠ Družstevní + 1 třída v ZŠ Dubina), nemohou být také považovány za svěřený majetek, nemůžeme zatím vydat zřizovací listinu nové ZŠ.  O jeden rok odkládáme zřízení samostatné školy, což přináší výhodu v tom, že už budeme podrobněji znát úskalí provozu, bude možno lépe spočítat provozní náklady a bude možno přesněji spočítat objem financí ze státního rozpočtu, protože už bude rozběhlá reforma financování regionálního školství.

Další harmonogram:

OŠKS připraví ke schválení podání žádosti o zápis odloučeného pracoviště do rejstříku škol a školských zařízení (RmP 2. 12.) a na prosincové zastupitelstvo bude předložen dodatek ke zřizovací listině ZŠ Družstevní – rozšíření o odloučené pracoviště na Erno Košťála 870. Podání žádosti o zápis odloučeného pracoviště do rejstříku škol a školských zařízení je předjednáno na odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje, který žádost posuzuje a postupuje na MŠMT. Dále OŠKS zajistí stanovisko Krajské hygienické stanice (také je již předjednáno).

Přeji Vám hezký den a těším se na další spolupráci!

Jakub Rychtecký, náměstek primátora