Zápis z rady rodičů

Mockrát děkujeme všem rodičům, kteří se rady zúčastnili. Zde je zápis.

Jednání Rady rodičů při ZŠ Družstevní 305
Datum: 5.11. 2019
Škola mí v letošním roce k dnešnímu dni 753 žáků (I. Stupeň 414, II: stupeň 339). V jednání nové prostory pro třídy Montessori na ZŠ Dubina. Pravděpodobně až od 1.9.2021. Od září 2020 samostatná Montessori škola – v jednání.
Stávka 6.11.2019-požadavky stávky vyvěšeny
Inkluze – v roce 2016 náklady 56 milionů – v roce 2019 předpoklad 7,5 miliardy vedení ZŠ Polabiny s inkluzí v stávající podobě nesouhlasí
Výroční zpráva školy za rok 2018/19 k nahlédnutí na stránkách školy
Zapomínání pomůcek, úkolů, karet na obědy. Velké množství dětí (100 a více) si denně zapomíná karty na obědy, a zaměstnává personál jídelny vydáváním náhradních lístečků.
Zapojení do projektu šablony II – od 1.9.2019
Večer duchů 7.11.
Plánované akce na adventní čas
Vánoční salon 30.11. v 8:30-11:00
Mikuláš 5.12. 16:30 a 18:00
Děti dětem – vystoupení I. Stupně – odpoledne
Ohňostroj jarmark zpívání koled 19.12. 16:00
Večírek SRPDŠ 24.1.2020, U kulaté báby, Jesničánky. Vstupenky budeme prodávat na lednovém SRPDŠ.
Pokud se nic nezmění budu udělovat ředitelské volno 29.-30.6. 2020. Skončíme v pátek 26.6.
Žádost o dotace z MOII – po novém roce. Můžeme žádat o finanční podporu na tři akce (obvykle ohňostroj, Helloween, a rozloučení se školním rokem)
Na škole probíhá testování žáků, testi Scio (pro 9. Ročníky)
Úprava letní školy-červen-září 2019
Pokračuje školní mléko a ovoce – pouze bílé Bovys – změna dodavatele
Na plenární schůzi odsouhlasen příspěvek SRPDŠ – 200,-/dítě
Školní hřiště – nový projekt 10,5 mil. S DPH, mělo být léto 2019, snad jaro 2020
Kontroly v září – VZP Pardubice a OSSZ Pardubice, bez závad.
Spolupráce s OSPODem, s pí Vondrkovou-dochází pravidelně do školy, je k dispozici i rodičům.