Lezení třída Radky – dodatek

Třída Radky na lezení vybírá 80 Kč. Z třídního fondu půjde příští lezení. Další lezení se již opět budou vybírat.

Třída Lucky toto lezení platí z třídního fondu, od dalšího lezení již vybírá. Děkujeme Tým Montessori