Organizace prvních dní :-)

Přejeme krásný zbytek prázdnin a moc se na Vás těšíme :-).

Zde jsou první informace k začátku nového školního roku.

V pondělí 2.9.2019 se učí 1 vyučovací hodina, družinové děti pak jdou do družinky a rodiče prvňáčků mají schůzku s učiteli.

V úterý 3.9.2019 1.C má 2 vyučovací hodiny tj. do cca 9:45.

2.C – 5.C mají 4 vyučovací hodiny tj. do 11:45.

6.C má 5 vyučovacích hodin tj. do 12:40 – obědy
každý den pro šestý ročník budou po prvním
vyučovacím bloku, a to v 11:00-11:45.

Od středy 4.9. 2019 se všechny třídy již učí podle rozvrhu, jen první třída odchází po třetí vyučovací hodině na oběd s družinkou. Pokud Vaše dítě
v první třídě nebude chodit do družiny, domluvte se, prosím, s třídní učitelkou o odchodu dítěte z výuky.

Rozvrhy najdete v sekci pro registrované.

Dovolujeme si Vás upozornit na včasné placení obědů :-).

16.9.-18.9.2019 Seznamovací výlet pro třídy Lucky, Radky a Kačky.

25.9.2019 Sběrové ráno.