Zápis z rady rodičů dne 4.6.2019

Jednání Rady rodičů při ZŠ Družstevní 305
Datum: 4.6.2019
•       Sběrové ráno – zítra od 7.00 h. – 9.00, papír je možno vozit ještě dnes do 19.00 hodin
•       Peníze za sběrové ráno z dubna obdrželi TU – utratit a vyúčtovat do konce prosince
•       Od 20.5. nastoupila stavební firma na úpravu letní školy, od roku 1965 nebyla žádná rekonstrukce, nebezpečí – uvolněné prvky
•       Ukončení roku – 28.6., rozdání vysvědčení
•       Adaptační kurz 6. ročníků klasických tříd – 1. polovina září, info již koncem června (paní ředitelka upřesnila, že je již známo, že bude od 16.9.)
•       Od 1.9.2019 – 6. ročník Montessori, snaha od 1.9.2020 – Montessori škola na Dubině. Bude?
•       Začátek nového školní ho roku – 2.9.2019
•       Ukončení kroužků v pátek 14.6., kroužky školní družiny končí až 21.6.
•       Nabídka kroužků na školní rok 2019/20 – na internetu koncem června, hlásit od 2.9.2019, konečné informace budou uveřejněny na stránkách školy
•       20.6. Pedagogická rada – uzavření klasifikace za II. Pololetí, známky uzavřeny k 19.6.
•       Od 24.6. výuka bez pevného rozvrhu, třídní učitelé ve třídách, I. stupeň bude končit v 11.45 h., II. stupeň ve 12:40 h., úklid, výměna učebnic, …
•       25.6. – loučení se školním  rokem na hřišti školy
•       Poslední den 28.6. výdej obědů – 9.00 – 11.00
•       Jídelní lístky – houby, možno si ověřit frekvenci hub v jídelníčku, je minimální
•       Zvýšení cen obědů od 1.9.2019, 28 – 30 – 32 Kč
•       Kontrola Krajské veterinární správy v kuchyni – bez závad
•       Kontroly KHS v ŠVP chata Radost Plasnice, Deštné – bez závad
Poděkování všem rodičům a žákům za sběr i separaci odpadů.
Děkuji všem, kteří se zúčastňovali Rady rodičů, a jménem školy přeji rodičům i dětem spokojené prožití prázdnin a spoustu zajímavých zážitků.
Těším se na shledanou v září.:-) 

Poznámky: 
•       zapomenuté svršky – budou vystaveny 25.6. (v den, kdy bude akce loučení se školním rokem na hřišti školy) na stolech pod pergolou
•       v týdnu od 24.6. není problém uvolňovat děti z výuky na základě domluvy s třídním učitelem – dovolené apod.
•       PET lahve je možné ještě nosit do 7.6.

Děkuji paní Netolické 🙂